• Strategie & Stakeholdermanagement

    nieuwe vragen
    nieuwe perspectieven

    Stel uw vraag

Herformuleren van uw strategische ambities

Vrijwel iedere ondernemer of organisatie heeft inmiddels maatregelen getroffen om te kunnen anticiperen op ‘het nieuwe normaal’. De impact op de bedrijfsvoering is echter voor iedereen anders. Veel organisaties zitten tussen hoop en vrees. Waar de Horecabranche nog midden in een overlevingsmodus zit, maakt crisismanagement in de publieke sector voorzichtig plaats voor business as usual binnen ‘het nieuwe normaal’ en durven branches die minder zwaar getroffen zijn alweer voorzichtig vooruit te kijken – met goede hoop op herstel. Eén ding is duidelijk; deze tijd vraag om een brede heroriëntering op uw bestaansrecht en de toekomst van uw organisatie. 

Nieuwe vragen

De coronacrisis doet een groot beroep op de wendbaarheid van ondernemers en organisaties. Om zo’n verandertraject te laten slagen, is het van belang om op elk moment exact te weten welke krachten aan het werk zijn en waar de obstakels en valkuilen liggen. BDO helpt u, door op overzichtelijke wijze inzicht te geven in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten. Wij delen deze crisistijd op in drie overzichtelijke fasen: react, resilience en realise.  

REACT: Versnellen, pauzeren of stoppen? 

In tijden van crisis, zoals de uitbraak van corona, is het noodzaak om snel te schakelen. Hoe kunt u de continuïteit van uw organisatie veiligstellen? Hoe vangt u de grootste klappen op, of erger: hoe voorkomt u een faillissement? Mogelijk biedt een crisis ook kansen, zoals het versneld realiseren van groeiambities.

In het eerste stadium van een crisis is het belangrijk dat u kunt stabiliseren, tijd ‘koopt’ en zo de rust creëert om orde op zaken te stellen. Voorkom daarbij een te afwachtende houding en houd uw cashflow- en financiële prognoses tegen het licht. En maak uiteraard wanneer nodig gebruik van de bestaande (fiscale) steunmaatregelen zoals uitstel van betalingen.

RESILIENCE: Terug naar de tekentafel 

Resilience draait om de wendbaarheid om activiteiten aan te passen aan veranderende bedrijfsomstandigheden, zodat u uw bedrijfsactiviteiten kunt voortzetten. Dit betekent dat u mogelijk teruggaat naar de tekentafel, om uw strategie en businessmodel te herformuleren. U gaat zich heroriënteren op uw langetermijnstrategie; op marktdifferentiatie, new business, uw personeelsmodel en op het verbeteren van de klanttevredenheid. Het aansluiten van processen, organisatie en kostenstructuur op de keuzes omtrent het verdienmodel zijn daarbij van belang, of het nu gaat om groei of om krimp.

Ondertussen wilt u de totale belastingverplichting tot het minimum beperken. En dat alles in het licht van aanhoudende liquiditeitsuitdagingen, terwijl u ondertussen moet blijven navigeren door en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Elke transactie zoals een fusie, overname of reorganisatie vraagt om professionele (en fiscale) aandacht. 

De veelheid aan strategische keuzes vraagt om een zorgvuldige aanpak. BDO helpt u bij uw scenarioplanning, en aansluitend het herijken van uw (familie-/ eigenaars)strategie. 

"Ik kan weer vooruit kijken"

Voor de continuïteit van uw (familie)bedrijf, is het van groot belang om zo goed mogelijk te herstellen van deze crisis. Maar wat als het perspectief voor uw bedrijf ronduit slecht is, tot hoe ver laat u het dan komen? Wanneer besluit u als ondernemer dat het zo niet verder kan? Voor familiebedrijf Arma Verhuur Horeca uit Arnhem diende dat moment zich sneller aan dan verwacht. Toen het nog niet te laat was. Lees hier het inspirerende ondernemersverhaal van directeur-eigenaar Marc Sanders.

REALISE: Vernieuwing van uw businessmodel

Een goede strategie die inspeelt op innovaties, helpt organisaties succesvoller te zijn. Een succesvolle implementatie vereist helder geformuleerde doelen en acties, projectgericht werken en de juiste stuurinformatie, rekening houdend met de veranderkracht van de organisatie. Heeft u voldoende veerkracht om uw businessstrategie opnieuw invulling te geven en zodoende sterker uit de crisis komen? Dan bent u klaar om de toekomst van uw organisatie verder vorm te geven. De komende periode staat in het teken van rendementsverbetering, innovatie, financiering van groei en het (verder) vergroten van uw weerstandsvermogen. En wellicht van een fiscale en juridische (her)structurering. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over strategische en fiscale antwoorden op al uw organisatievraagstukken.

Stakeholdermanagement 

Van groot belang gedurende het hele proces, is om regelmatig te communiceren met alle werknemers, belangrijke klanten en andere stakeholders. Crisis- en stakeholdermanagement hebben als grootste doel inkomstenverlies te beperken. Goed om te beseffen is dat het hier niet draait om maandenlange analyses, maar om het (snel) begrijpen én omarmen van uw uitdagingen en kansen. En dat geldt niet in de laatste plaats ook voor de informatievoorziening richting andere relevante partijen, zoals banken en andere financiers, leveranciers, uw aandeelhouders en de fiscus. Een fiscale steekproef kan hier ook aan bijdragen. Dit stelt u in staat de Belastingdienst te tonen dat u fiscaal ‘in control’ bent. 

BDO helpt u graag inzichtelijk te maken wie voor uw organisatie de grootste stakeholders zijn. Wij kunnen u bovendien ondersteunen bij het op de hoogte houden van belangrijke partijen. Onze specialisten hebben jarenlange vertrouwde relaties opgebouwd met een aantal van deze stakeholders. Communiceer dus regelmatig met belangrijke relaties, en houd de vinger aan de pols van uw business performance.