• Operatie & Supply Chain

    nieuwe normaal
    nieuwe perspectieven

    Stel uw vraag

De gevolgen van COVID-19 op uw operatie & supply chain

De COVID-19 pandemie heeft de supply chain van veel organisaties verstoord. Uw leveranciers zijn waarschijnlijk net zo getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Het is daarom goed om kritisch naar de gehele keten te kijken, om ervoor te zorgen dat uw organisatie wendbaar is en beschermd is tegen de gevolgen van nieuwe uitbraken van het coronavirus. Hierbij is het belangrijk dat u zicht heeft op (de risico’s in) uw waardeketen, dat uw organisatie flexibel kan inspelen op veranderingen en dat alle processen binnen uw organisatie rendement opleveren. Ook heeft de crisis mogelijk een grote invloed op de vraagzijde en daarmee op uw omzet. De manier waarop u communiceert met uw medewerkers, uw klanten en prospects en andere stakeholders is dan ook cruciaal. Wij kunnen u helpen bij uw vraagstukken op het gebied van operatie & supply chain. 

Drie fasen: REACT, RESILIENCE en REALISE

Voor iedere organisatie is de situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u zich begeeft in deze coronacrisis. Dit model helpt u inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten. 

REACT: Grip op de keten

COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat grenzen zijn gesloten en heeft de invoer, uitvoer en toegang tot markten beïnvloed. Goed inzicht in uw keten, bijbehorende kwetsbaarheden en risico’s en mogelijke alternatieven is daarom cruciaal om goederen en diensten aan klanten te blijven leveren . Maar hoe krijgt u grip op de keten(risico’s)? Mogelijk ziet u wel kansen, maar weet u niet hoe u dit in actie om moet zetten. BDO kan u helpen met het verbeteren van uw sturingsvermogen en een optimale balans tussen rendement en risico.

RESILIENCE: Aanpassen aan de veranderende situatie 

Wanneer vraag en/of aanbod (tijdelijk) komt te vervallen, zijn er mogelijk toch bepaalde activiteiten die u kunt voortzetten. Bijvoorbeeld een winkelier die zijn personeel inzet om te helpen bij een kleine verbouwing, een textielfabriek die mondkapjes gaat produceren of een drankenproducent die haar productielijn aanwendt om desinfecterende handgel te maken. In korte tijd heeft digitalisering een vlucht genomen, zelfs in meer traditionele sectoren, met allerlei uitdagingen en risico’s van dien. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken waarbij u de inzet van mensen en processen aan kunt laten passen aan de veranderende situatie. Maar hoe zorgt u dan ook voor rendementsverbetering en benut u het aanwezige potentieel ten volle

REALISE: Toewerken naar uw organisatie van de toekomst

In deze fase gaat u uw ‘organisatie van de toekomst’ implementeren. Beschikt uw organisatie over voldoende innovatief vermogen om de veranderende omstandigheden te zien en daar passend naar te handelen? Aanpassing aan de continu bewegende omgeving vraagt om professioneel verandermanagement en visie op uw keten. Mogelijk overweegt u daarbij om uw grip te vergroten door middel van ketenintegratie; ook dan zijn wij graag uw gesprekspartner.

Meer weten?

Heeft u vragen over hoe u uw bedrijfsvoering (operatie) en uw grip op de keten (supply chain) kunt verbeteren? Onze adviseurs kunnen u helpen bij het maken van een uitgebreide analyse. Neem contact op met één van onze specialisten.