• Mens & Leiderschap

    nieuwe normaal
    nieuwe perspectieven

    Stel uw vraag

De gevolgen van COVID-19 op de waarde van uw menselijk kapitaal

De coronacrisis heeft veel impact op organisaties, hun personeel en de keuzes die bedrijven op het gebied van HR moeten maken. Uw leiderschap wordt flink op de proef gesteld, zowel in uw reactie op de crisis als bij uw toekomstplannen. De beslissingen die u nu neemt terwijl u zich aanpast aan de nieuwe situatie, bepalen ook hoe succesvol uw bedrijf zal zijn in de toekomst. Hoe navigeert u als leider het beste door deze crisis? BDO kan u hierbij helpen.  

Drie fasen: REACT, RESILIENCE en REALISE

Voor iedere organisatie en branche is de situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u en uw organisatie zich begeven in deze coronacrisis. Dit model helpt u inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten. 

REACT: Geef uw medewerkers richting in de crisis

Om de eerste gevolgen van de impact deels op te vangen heeft de overheid een pakket aan noodmaatregelen gepubliceerd waarop u direct heeft moeten anticiperen. Tegelijkertijd hebben directie, management en teamleiders een cruciale rol die juist nu wordt uitvergroot. Uw medewerkers dient u richting en sturing te geven in een situatie waarin veel onzekerheid heerst. Hoe garandeert u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers? Welke veranderingen gaat u invoeren en hoe gaat u die implementeren? Overzicht en effectieve communicatie zijn hierbij van groot belang. In een hectische periode als deze moet u als leider benaderbaar en zichtbaar zijn. Wanneer u erkenning toont voor de impact, inzet van uw medewerkers en de verschillende belangen en op beheerste, betrokken en persoonlijke wijze verantwoordelijkheid toont, blijkt dat medewerkers meer vertrouwen ervaren dat er controle en perspectief is. En - ook al kunt u inhoudelijk nog weinig zeggen over de corona-impact - deel wel waar u mee bezig bent en wat u bezighoudt.

RESILIENCE: Reorganiseren en herinrichten van uw organisatiestructuur

In deze ontwrichtende periode zullen uw medewerkers in beweging komen. Functies worden anders ingevuld en de context verandert. Uw zorgvuldig opgebouwde organisatiecultuur en bedrijfswaarden kunnen onder druk komen staan en leiderschapsbehoeften veranderen; deze tijd vraagt effectieve omgang met weerstand en de vaardigheid om te sturen op verandering. Soms is het raadzaam om interim management in te zetten om bepaalde organisatiedoelen te bereiken. Daarnaast rijst ook de vraag of uw salarishuis en beloningsgebouw voldoende aansluiten op tijden van zwaar weer.  
De noodmaatregelen vanuit de overheid zijn in veel gevallen onvoldoende om de continuïteit van de organisatie (op termijn) te kunnen garanderen. Daarom is het als werkgever van belang te onderzoeken in hoeverre er binnen de onderneming effectieve maatregelen kunnen worden getroffen en ontslagsituaties zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. In sommige gevallen is een reorganisatie echter onontkoombaar. ​Wanneer functies in de organisatie dermate veranderen of verdwijnen waardoor een match tussen medewerker en formatiepositie niet meer te maken is, kunnen wij medewerkers op een zorgvuldige, professionele wijze begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe functie binnen of buiten uw organisatie.

REALISE: Talentontwikkeling en strategische werving

Elke organisatie heeft momenteel te maken met een sterk wijzigende context en andere klantverwachtingen. Dit vraagt om meer, minder of andere taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers. De kans is groot dat uw huidige functiehuis opnieuw opgebouwd moet worden en niet meer aansluit bij de realiteit en toekomst. Bijvoorbeeld wanneer er minder werk is dan u gewend was of processen efficiënter ingericht moeten worden, hoe houdt u uw mensen dan aangehaakt en gemotiveerd? Wij kunnen hierover met u meedenken, door de processen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gezamenlijk in kaart te brengen, benodigde competenties vast te stellen, op maat gemaakte talentontwikkelprogramma’s op te stellen of strategische wervingsvraagstukken voor u op te pakken voor uw sleutelposities. BDO beschikt over een zeer uitgebreide portefeuille kandidaten, van management tot directieniveau (finance/HR/executives) en is uw sparringpartner om tot de juiste match te komen.

Meer weten?

Heeft u vragen over hoe u uw bedrijfsvoering op het gebied van HR kunt verbeteren? Onze adviseurs kunnen u helpen bij het maken van een uitgebreide analyse en het bieden van oplossingen. Neem contact op met één van onze specialisten.