• De financiële gevolgen van COVID-19 voor uw organisatie

    nieuwe normaal
    nieuwe perspectieven

    Stel uw vraag

Wat is de impact van COVID-19 op de financiële situatie van uw organisatie?

De COVID-19 pandemie leidt bij veel organisaties tot een directe en materiële impact op de liquiditeit. Dit kan de continuïteit in gevaar brengen. Voor iedere onderneming en organisatie is de situatie momenteel anders. We onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u zich bevindt in deze coronacrisis: react, resilience en realise. Dit model helpt u op overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten, zoals op de supply chain, uw personeel of in dit geval de impact op uw financiën. Hieronder worden de drie fasen uitgelicht.

In de eerste kritieke fase wilt u direct grip krijgen op de liquiditeit van uw organisatie, waarna de fase volgt waarin bedrijfsprocessen onder de loep genomen worden om uw bedrijfsactiviteiten voort te zetten gedurende de constant veranderende situatie. In de laatste fase ligt de focus op het implementeren van de belangrijkste lessen van de voorgaande fasen. 

REACT: direct inzicht in de liquiditeit

Wanneer de continuïteit van uw organisatie of onderneming in gevaar is, is het van groot belang zo snel mogelijk te schakelen. Het voornaamste doel op dat moment is orde op zaken te stellen met betrekking tot uw financiële situatie. Want: hoe zorgt u ervoor dat u, bijvoorbeeld tijdens een pandemie zoals COVID-19, direct inzicht krijgt in de ontwikkelingen van de liquiditeit met als doel deze te verbeteren of zelfs insolventie af te wenden? 

In het eerste stadium van deze crisis is het nuttig in eerste instantie te bekijken of u in aanmerking komt voor ondersteunende overheidsmaatregelen, zoals de werkkapitaal verruimende maatregelen die het mogelijk maken (aanvullend) uitstel van betaling aan te vragen. Let wel: veel van deze maatregelen zijn van tijdelijke aard. Daardoor is het tegelijkertijd zaak is naar de lange termijn te kijken, want de financiële performance van uw organisatie komt mogelijk onder druk te staan. Eventuele vraaguitval raakt u vrijwel direct in uw kasstromen en ook kunnen betalingsproblemen van uw debiteuren ervoor zorgen dat de beschikbare financiële middelen nog sneller afnemen. Debiteurentermijnen kunnen dus oplopen, net als de kosten om de vitale bedrijfsprocessen overeind te houden. Direct acteren is daarom van belang zodat u snel inzicht krijgt in uw liquiditeitspositie. Uw BDO-adviseur, maar ook een interim manager kan u helpen om in korte tijd cijfers te vertalen naar nieuwe inzichten en mogelijkheden voor uw onderneming.

COVID-19 brengt ook fiscale gevolgen met zich mee. Als omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kunt u een nieuwe voorlopige aanslag voor 2020 aanvragen. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast. Bij een verlaging van de aanslag hoeft u minder te betalen op de toekomstige termijnen, of u krijgt de al betaalde belasting (deels) terug. De verlaging geldt zowel voor de inkomstenbelasting (als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, zoals bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma) als voor de vennootschapsbelasting (zoals bij BV’s).

RESILIENCE: creëren van weerstandsvermogen en bijsturen op basis van financiële data 

Nadat u inzicht heeft in de liquiditeit is het in deze tweede fase van de crisis van belang dat u uw bedrijfsactiviteiten voort kunt zetten. Hoog tijd om uw financiële en fiscale strategie te herijken. Het draait daarbij om wendbaarheid, wat u in staat stelt zich aan te passen aan de veranderende bedrijfsomstandigheden. U wilt nieuwe kansen benutten, en risico’s juist kunnen inschatten op basis van scenario’s die aansluiten bij de veranderende wereld ofwel het ‘nieuwe normaal’. Deze scenario’s worden vertaald naar strategische financiële opties die geëxecuteerd kunnen worden wanneer de situatie zich voordoet.

Door de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) per 1 januari 2021, ontstaat een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. Voor ondernemingen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen (mede door COVID-19), zou de WHOA uitkomst kunnen bieden

Reden des te meer om snel de juiste beslissing te nemen op basis van actuele informatie. Wanneer u 24/7 weet hoe uw financiële zaken ervoor staan, kunt u direct bijsturen wanneer nodig. Met BDO Analytics kunnen daarnaast diepgaandere analyses gemaakt worden. Het dashboard stelt u bijvoorbeeld in staat de dagelijkse actuele balans checken en daarbij verder de verdieping zoeken op uw resultaten. Deze nieuwe perspectieven op uw cijfers geven u nieuwe inzichten en mogelijkheden, die als leidraad dienen in de volgende fase. Mogelijk ziet de toekomst er na deze nieuwe inzichten minder rooskleurig uit, waardoor opties als sluiting, een fusie of de verkoop van bedrijfsonderdelen om de hoek komen kijken. De crisis kan u ook kansen bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een concurrent over te nemen of uw positie verder te consolideren. Heeft u vragen over het kopen of verkopen van een onderneming? Onze ervaren M&A adviseurs kunnen u daarbij ondersteunen en staan u graag te woord. 

REALISE: vergroten weerstandsvermogen  

In fase 3 ligt de focus op het implementeren van de belangrijkste lessen en ervaring uit de fasen react en resilience. Dit is het moment om te leren van alles wat zich in de voorgaande kritieke fasen heeft voorgedaan en uit dat dal te kruipen. U wilt overzicht houden op de belangrijkste (financiële) informatie van uw organisatie, zodat u bij kunt sturen op belangrijke KPI’s en u uw doelen kunt realiseren.

Ook kunt u voorzichtig gaan kijken hoe uw organisatie (weer) kan gaan groeien met behulp van een toekomstbestendig plan en de gevolgen van strategische keuzes inzichtelijk te krijgen, eventueel zelfs is een fiscale of juridische herstructurering nodig. Om groei te realiseren, heeft u (meer) financiering nodig om dit mogelijk te kunnen maken. Welke financieringsoplossingen zijn voorhanden om dit optimaal te financieren vooral wanneer uw onderneming zich in lastig vaarwater bevindt? Een gedegen doorkijk naar de toekomst op basis verschillende scenario’s helpt om uitdagingen en kansen aan te grijpen zodat uw weerstandsvermogen voor de toekomst vergroot wordt. 

Turbulentie in de financieringsmarkt

De gevolgen van COVID-19 in het Nederlandse financieringslandschap zijn bijzonder ingrijpend. Een combinatie van factoren vermindert de mogelijkheden voor ondernemers om financiering te verkrijgen. Wat is er gebeurd en hoe kunnen zij in dit turbulente en verder verschraalde landschap hun kans vergroten om financieringen te verkrijgen? Dit interview gaat over de ‘corrigerende tik’ van COVID19, de afgenomen ‘risk appetite’ bij banken, de rol van alternative debt providers, de uitgestelde impact van alle garantieregelingen én de juiste voorbereiding op ‘het gesprek’ met de bank. Benieuwd? Lees het interview via onderstaande button. 

Lees interview

Meer informatie

BDO ondersteunt u graag vanuit een integrale aanpak dankzij een multidisciplinair team met o.a. fiscale en financieringsspecialisten. Voor meer informatie, of ondersteuning bij uw (urgente) vraagstukken met betrekking tot de steunmaatregelen of het verkrijgen van inzicht in uw liquiditeit kun u contact opnemen met één van onze specialisten.