Reputatiemanagement

Meer dan ooit kan een zorgvuldig opgebouwde reputatie als sneeuw voor de zon verdwijnen. De maatschappij is immers aanhoudend kortademig. Het vertrouwen in traditionele instituten brokkelt af en sociale media geven vleugels aan incidenten.

Omgaan met fraude

Helaas is fraude nooit helemaal te voorkomen. Dus is het zaak dat uw onderneming ermee om weet te gaan. Door onder meer gedegen onderzoek en trefzekere communicatie. BDO kan hoog-complexe vraagstukken in uw onderneming oplossen. Bovendien helpen we talloze organisaties bij het voorkomen van fraude of ongewenst gedrag. Met harde en zachte beheersmaatregelen.

BDO kan u van dienst zijn met:

 • Inventariseren en managen van frauderisico’s;
 • Ontwikkelen van fraudebeheersingsbeleid dat past bij uw organisatie;
 • In kaart brengen van overtredingen met betrekking tot wet- en regelgeving en rapporteren van de feiten en omstandigheden;
 • Ondersteunen bij financiële of organisatorische disputen ten behoeve van juridische procedures;
 • Oplossen van complexe IT-vraagstukken, verzamelen, veiligstellen en analyseren van (grote hoeveelheden) data en elektronisch dataonderzoek.

Belastingontwijkingsmaatregelen

Belastingontwijking is niet strafbaar maar ligt politiek gevoelig. BDO is niet alleen op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen, maar kent ook alternatieven die minder risico’s voor uw reputatie met zich meebrengen.

BDO kan u van dienst zijn met:

 • Bewust worden van fiscale risico’s en het mitigeren daarvan;
 • Uitvoeren van quick scan op huidige toegepaste structuur;
 • Voorstellen voor alternatieve maatregelen;
 • Herstructureren;
 • Implementeren van optimale structuur.

De kracht van data

Big data creëert kansen maar zorgt ook voor bedreigingen. Gevoelige informatie kan zo maar in de openbaarheid belanden. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Goed datamanagement is daarom een van de pijlers voor toekomstig succes, ook op fiscaal gebied. Te meer omdat bedrijfsprestaties verbeteren wanneer u meer waarde uit data weet te halen.

BDO kan u van dienst zijn met:

 • Vertalen van strategie naar meetbare informatie uit systemen (Business Intelligence);
 • Inzetten van Data Analytics om te segmenteren en te voorspellen;
 • Uitvoeren van quick scan processen tax accounting en implementatie automatisering inclusief cash tax planning;
 • Inrichten van data governance processen;
 • Opzetten en uitvoeren van datakwaliteitsprojecten;
 • Selecteren en implementeren van technologie voor datakwaliteit;
 • Opstellen en toetsen van cyber security beleid.

BDO Scope thema reputatiemanagement

In de BDO Scope behandelen wij thema’s die van groot belang zijn om succesvol zaken te doen. Dit wordt gebaseerd op theoretisch onderzoek - in Nederland en ons wereldwijde netwerk - en daar koppelen we vervolgens onze eigen kennis en ervaringen aan. Een editie van de BDO Scope gaat verder in op het thema reputatiemanagement, volgens BDO één van de drie uitdagingen waarbij uw corporate agility, de wendbaarheid van uw organisatie, kan helpen.