Behoorlijk bestuur

Behoorlijk bestuur wordt steeds ingewikkelder. Enerzijds wordt de regelgeving almaar strenger en eisen uw stakeholders volledige transparantie. Anderzijds stelt het u in staat om risico’s te managen en kansen te identificeren. Hoe voldoet u aan alle eisen terwijl uw onderneming wendbaar blijft? BDO helpt u bij deze balans.  

Risicomanagement als strategisch instrument

Goed inzicht in de oorzaak van risico’s kan leiden tot kansen en (internationaal) concurrentievoordeel. Ondernemingen die risico’s kunnen doorgronden en erop weten te antiperen beschikken over een krachtig strategisch instrument. Dit alles begint bij het creëren van risicobewustzijn door de hele organisatie.

BDO kan u van dienst zijn met:

 • Bepalen van uw risicostrategie en risico-appetite;
 • Meetbaar maken van risicobewustzijn op individueel, groeps- en organisatieniveau;
 • Identificeren en wegen van uw belangrijkste strategische risico’s;
 • Vertalen van risico’s naar risico-indicatoren en systeemdata;
 • Opstellen en uitvoeren van scenario-analyses en risicokwantificering;
 • Ontwerpen en inrichten van continue risicomonitoring systemen;
 • Co- en outsourcen van Internal Audit en risicomanagement functies.

Effectief omgaan met toenemende regeldruk

Internationale ondernemingen hebben te maken met steeds meer territoriale regelgeving. Diepgaande kennis van onder meer verslaggeving, interne beheersing en anti-bribery en corruption is nodig om compliant te blijven en buiten de landsgrenzen te opereren. BDO kan de kosten hiervan beheersbaar houden. Zo levert compliance duurzaam concurrentievoordeel op.

BDO kan u van dienst zijn met:

 • Uitvoeren van compliance impact assessments;
 • Vergroten van de effectiviteit van compliance programma’s;
 • In kaart brengen van compliancekosten en besparingspotentieel;
 • Uitbesteden van (inter)nationale complianceprocessen;
 • Ontwerpen en inrichten van compliance systemen;
 • Co- en outsourcen van compliance functies;
 • Optimaliseren van Tax Management.

Het belang van stakeholdermanagement

Ondernemingen leggen in toenemende mate verantwoording af. Aan commissarissen, toezichthouders en overheden, maar ook aan de maatschappij in het algemeen. De informatiebehoefte van belanghebbenden is groot en een volledig transparante bedrijfsvoering is de nieuwe norm. BDO beschouwt stakeholdermanagement daarom als cruciaal voor uw organisatie.

BDO kan u van dienst zijn met:

 • Begeleiden bij (zelf)evaluaties van Bestuur en Raden van Commissarissen;
 • Coachen en permanente educatie voor Bestuur en Raden van Commissarissen;
 • Second opinion onderzoek van bestuursbesluiten;
 • Corporate Governance Assessment op basis van geldende governance codes;
 • Opstellen van profielen en werving- en selectie.