• Btw

    Btw-aandachtsgebieden in relatie tot brexit

Btw

De brexit is een feit. Per 1 januari 2021 is het brexit-akkoord in werking getreden en is de btw-behandeling voor diverse situaties waarbij een Nederlandse ondernemer zaken doet in/met het Verenigd Koninkrijk gewijzigd. Het Verenigd Koninkrijk vormt geen onderdeel meer van de EU. Daaraan kleven diverse gevolgen die tot (forse) vertraging kunnen leiden bij bijvoorbeeld de levering van goederen. Het is daarom van belang om uw btw-positie als gevolg van de brexit nader in kaart te brengen. Van geval tot geval dient u te bekijken wat de gevolgen van de brexit zijn en hoe u hier het beste op kunt inspelen. Zo worden verrassingen voorkomen en kunnen goederenleveringen van en naar het Verenigd Koninkrijk ongestoord door blijven gaan.

Btw-gevolgen van de brexit voor leveringen van goederen

Als gevolg van de brexit wordt het Verenigd Koninkrijk gezien als een derde land. De verkoop van goederen vanuit de EU aan een afnemer uit het Verenigd Koninkrijk wordt dan gekwalificeerd als uitvoer. Allereerst moet onderscheid worden gemaakt tussen de verkoop van goederen aan ondernemers en aan particulieren. Daarnaast kan het ook zo zijn dat goederen door een Nederlandse ondernemer worden ingekocht vanuit het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben in kaart  gebracht wat dit voor u betekent.

Let op! Per 1 januari 2021 is ook een nieuwe Britse regeling in werking getreden

Een belangrijk aandachtspunt vormt de btw-behandeling van verkopen van goederen aan Britse klanten met een waarde van minder dan £135. Het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk een regel ingevoerd die ervoor zorgt dat het moment waarop btw moet worden betaald, verandert. Dit gaat in tegen de normale btw-behandeling van invoer en heeft mogelijk gevolgen voor uw situatie.

Btw-gevolgen van de brexit voor diensten

De brexit heeft ook gevolgen voor de btw-behandeling van diensten. Er wordt onderscheid  gemaakt tussen het verrichten van een dienst door een Nederlandse ondernemer aan een Britse afnemer en het inkopen van diensten door een Nederlandse ondernemer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Wat dit voor u betekent leest u hier.  

Positie Noord-Ierland

Voor leveringen van en naar Noord-Ierland geldt een tijdelijk protocol (voor vier jaar vanaf 1 januari 2021). Belangrijk hierbij is dat de btw-behandeling van verkopen van goederen aan Noord-Ierse klanten anders is dan het verrichten van diensten aan Noord-Ierse klanten. Daarnaast worden, om transacties tussen Noord-Ierse en Ierse of andere EU-bedrijven te melden, speciale EU btw-nummers toegekend aan Noord-Ierse bedrijven.

Bereid u voor; 10 actiepunten en tips

Levert u goederen of diensten aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk of koopt u diensten in vanuit het Verenigd Koninkrijk? Bereid u dan goed voor. Wij hebben de belangrijkste 10 actiepunten en tips voor u in kaart gebracht.
 

ONTVANG 10 ACTIEPUNTEN EN TIPS 


Wij helpen u graag verder

Onze btw-specialisten houden de ontwikkelingen rondom brexit nauwlettend in de gaten en adviseren u graag over de btw-implicaties die invloed op uw organisatie hebben. Hierbij kunt u denken aan advies met betrekking tot de optimalisatie van uw goederen- en dienstenstromen, zodat de compliance verplichtingen in de diverse EU-landen tot een minimum worden beperkt of aan een btw-scan op maat. Voor vragen of advies kunt contact opnemen met een van onze specialisten.