Onderzoek:

Bedrijfsovername in economisch onzekere tijden

19 januari 2023

Het zijn roerige tijden op de (internationale) overnamemarkt. Toch biedt deze periode ook kansen: Private Equity (PE) en financiers hebben nog steeds veel interesse voor bedrijfsovernames. In een onderzoek door BDO Corporate Finance geven 28 investeringsmaatschappijen en financiers hun visie op de huidige situatie. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Een van de uitkomsten van het onderzoek, is dat een overgrote meerderheid van de investeerders en financiers onverminderde interesse heeft voor bedrijfsovernames. Een van de ondervraagde partijen is bijvoorbeeld Craft Capital. Zij zien in deze periode veel mogelijkheden: “De huidige marktomstandigheden biedt kansen om toegevoegde waarde te leveren en om gezamenlijk met het managementteam de uitdagingen op te pakken om het bedrijf naar een nieuwe groeifase te brengen.”

Hoewel de interesse voor bedrijfsovernames onverminderd groot is, verwacht tweederde van de ondervraagden wel dat eventuele exits van ondernemers in deze onzekere tijden worden uitgesteld. De helft van de ondervraagden ziet dit al terug in een daling van het aantal aangeboden proposities.

Bedrijfswaarderingen normaliseren

De deelnemers aan het onderzoek zien ook dat bedrijfswaarderingen “normaliseren”, mede gedreven door de stijgende rente, waardoor overnames duurder worden. De ondervraagde investeerders geven verder aan dat de toegenomen onzekerheid erin resulteert dat een groter deel van de koopprijs variabel wordt gemaakt, afhankelijk van toekomstige winstgevendheid.

Desalniettemin zijn korte termijn winstgevendheid en duurdere overnamefinancieringen niet doorslaggevend voor investeerders; een robuust businessmodel wordt nog steeds gezien als essentieel. Investeringsmaatschappij Auxilium zegt hierover: “Door de huidige situatie kijken wij nóg meer naar bedrijven die een stabiele kasstroom genereren en waarbij het bedrijf differentiërend is.”

De impact van rente op waarderingsmultipiles

Zoals al kort aangegeven heeft de stijgende rente volgens een derde van de ondervraagde investeerders en financiers invloed op de waarderingsmultiples. Hier is wel een duidelijk verschil te zien tussen partijen die actief zijn in de maakindustrie en partijen die zich richten op Technologie, Media en Telecom (TMT). De helft van de respondenten geeft aan dat de waarderingen van bedrijven in de maakindustrie gevoelig zijn voor de hogere rente, terwijl waarderingen van TMT-ondernemingen nauwelijks worden beïnvloed door stijgende rentes. Dit kan worden verklaard door het feit dat de maakindustrie relatief stabiele cashflows heeft, terwijl partijen actief in de TMT-sector dusdanig geïnteresseerd zijn in deze sector, dat ze een lager rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen accepteren.

Investeerders steunen ondernemers in mindere tijden

Alle ondervraagde partijen zijn het erover eens dat zij bedrijven ook in moeilijke tijden willen en kunnen bijstaan. Juist dan kan het gunstig zijn om te overwegen (slechts een deel van) het bedrijf te verkopen. Dit levert niet alleen geld op, maar ook ervaring en connecties die kunnen bijdragen aan verdere groei van uw bedrijf. “Ook in een teruglopende markt investeren wij”, legt investeringsmaatschappij Bencis uit. “Wij waarderen bedrijven op hun intrinsieke kwaliteiten, onafhankelijk van de economische cyclus. Verschil van inzicht ten aanzien van waarderingen kunnen altijd worden overbrugt door creatieve oplossingen.”

Benieuwd naar de rest van het rapport? Download deze dan via onderstaande button:

DOWNLOAD ONDERZOEK