Artikel:

ZPM geïmplementeerd? Tijd om direct kansen te verzilveren!

12 januari 2022

De hele GGZ-sector wordt op dit moment in beslag genomen door de implementatie van het ZorgPrestatieModel (ZPM). Alle GGZ-aanbieders zijn per 1 januari 2022 over op dit nieuwe bekostigingsmodel. Het is duidelijk dat de implementatie van het ZPM hiermee nog lang niet klaar is. Hoe het model zal uitwerken is op dit moment nog niet helder. Wel weten we dat de overgang naar het ZPM, naast de risico’s die het met zich meebrengt, ook kansen biedt voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Om die kansen te verzilveren is er direct actie vereist.

ZPM geeft versneld inzicht in omzet

Een overgang naar een nieuw bekostigingsmodel leidt mogelijk tot schommelingen in de omzet. Snel grip op omzetprognoses is cruciaal voor de bedrijfsvoering in 2022 én 2023. Het grote voordeel van het ZPM is dat dit ook kan. Het is verstandig om direct de eerste managementrapportage te toetsen aan de eigen verwachtingen.

Neem gelijk in het eerste kwartaal de registratie aan de bron, de interne en externe sturing kritisch onder de loep: is de productiviteit in lijn met de verwachtingen? Hoe verhoudt de omzet zich tot de DBC-productie? Wordt alles juist en volledig geregistreerd? Wat kunnen we met de uitkomsten van de (verplichte) zorgvraagtypering?

Met tijdig analyseren, al vanaf de productie over januari, is het mogelijk om antwoorden te geven op deze vragen. In het eerste kwartaal bijsturen voorkomt het inslijten van verkeerde nieuwe routines. Grip vanaf het begin is de beste garantie op duurzame (financiële) resultaten.

Helder, haalbaar en implementeerbaar

De eerste maanden van 2022 zullen in het teken staan van wennen en het ondervangen van allerlei onvoorziene operationele zaken. Tegelijkertijd wordt er door softwareleveranciers hard gewerkt aan het gereed krijgen van alle systeemvereisten ten aanzien van controles en declaraties. Vanaf maart zijn dan betrouwbare extrapolaties voor het hele jaar te maken. Die geven inzicht in eventuele uitdagingen in de bedrijfsvoering. Op basis daarvan kan de (interne) ZPM-sturing worden geoptimaliseerd.

Inkoopronde 2023 gaat er écht toe doen

Dat brengt ons bij de noodzaak om direct in het eerste kwartaal van start te gaan. In de zomer van 2022 start de zorgverkoop voor 2023 al. Naar verwachting gaat die inkoopronde er echt toe doen. Waar de onderhandelingen voor 2022 vooral in het teken (moeten) staan van elkaar ‘begrijpen’ in termen van de nieuwe bekostiging, wordt de contractering voor 2023 het eerste jaar waarin er echt op basis van ZPM-parameters wordt in- en verkocht. Om de prognose van 2022 inzichtelijk te krijgen en per 2023 goede afspraken te maken met de financiers moeten alle kansen die het ZPM in 2022 biedt volledig worden benut.

Gelukkig ligt het een in het verlengde van het ander. Door actief bij te sturen in het eerste kwartaal, wordt ook direct duidelijk waarover het gesprek gevoerd moet worden met de financiers. Inzicht in de eigen realisatie is daarbij cruciaal.

Snel inzicht via de ZPM-quickscan

BDO helpt dit inzicht te vergroten. Hiervoor hebben we de ZPM-quickscan ontwikkeld met de belangrijkste uitdagingen in de ZPM-sturing. Deze checklist is ontwikkeld op basis van de kennis en ervaring die BDO heeft opgedaan bij de implementatie van zorgprestatiemodel bij diverse GGZ-instellingen.

De uitkomsten van deze quickscan koppelen we aan de uitgangspunten van het zorgprestatiemodel. Het ZPM-uitgangspunt ‘eenvoudige en duidelijke regels’ staat daarbij ook centraal.

Daarnaast kunnen de uitkomsten van de quickscan ook aanleiding zijn voor nadere verdieping om het potentieel van het zorgprestatiemodel te vergroten, bijvoorbeeld op productiviteit. Vervolgens brengen we kwalitatieve verklaringen in kaart: zijn er zaken die de afwijkingen kunnen verklaren?

Quick scan zet bevindingen om in concrete aanpassingen

De uitkomsten van deze quickscan en eventuele nadere verdieping vormen de basis voor de optimale ZPM-sturing, waar mogelijk inclusief benchmark. De aanpassingen in de ZPM-sturing zijn niet alleen kwantitatief, maar geven juist op basis van de kwalitatieve input ook handvatten voor een optimale ZPM-implementatie op de werkvloer. Een helder, haalbaar en eenvoudig te implementeren plan is de succesformule voor een gezonde bedrijfsvoering.

Download BDO ZPM-quickscan

We helpen u graag om in dit kwartaal de basis voor een financieel gezonde bedrijfsvoering met het ZPM in 2022 én de jaren erna te realiseren. Download daarom kosteloos onze quickscan via onderstaande button. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Download ZPM-quickscan