Artikel:

Zorgbonus voor al het personeel mogelijk?

02 oktober 2020

Recent is de subsidieregeling zorgbonus bekend gemaakt. In de markt is hierover veel rumoer ontstaan omdat zorginstellingen zelf moeten bepalen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor de bonus van €1.000. Wat zijn de consequenties als een zorginstelling besluit om al het personeel een bonus van € 1.000 netto verstrekken?

In het kort komt de regeling op het volgende neer:

 • Zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd, komen in aanmerking voor een netto bonus van € 1.000, Dit geldt voor:
  - Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19;
  - Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19;
 • ​De zorginstelling ontvangt een subsidie voor deze bonus: niet alleen voor werknemers maar ook voor bij hen werkzame derden;
 • De subsidie bedraagt maximaal € 1.800 per zorgprofessional. In dit bedrag is ook een compensatie voor de belastingheffing opgenomen (€ 750 of € 800).
 •  De belastingheffing wordt door de zorginstelling afgedragen. Dit geldt voor werknemers én voor derden.
 • De bonus heeft geen invloed op het belastbaar inkomen van de zorgprofessional.
 • De regeling geldt niet voor:
  - Medewerkers vanaf een salarisschaal waarbij het bruto jaarsalaris meer dan € 73.000 bedraagt;
  - Uitzendkrachten met een bruto uurloon dat hoger is dan € 39;
  - Zzp-ers met een bruto uurtarief dat hoger is dan € 88,90;
 • Zorginstellingen kunnen vanaf 1 oktober tot en met 6 november 2020 de subsidieaanvraag doen.
 • Na uitbetaling van de bonus moet de zorginstelling nog een definitieve aanvraag van de subsidie doen.

De subsidieaanvraag en de subsidievaststelling kennen verschillende administratieve voorwaarden. U vindt hier meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

Wie komt wel en wie komt niet in aanmerking?

De zorginstelling bepaalt aan wie zij wel en aan wie zij niet de netto bonus gaan uitbetalen. Door het ministerie is een handreiking gepubliceerd om zorgaanbieders te helpen bij de beoordeling welke zorgprofessional wel en welke niet in aanmerking komt voor de bonus. Hierin is onder andere een lijst met functies opgenomen. De zorginstelling moet de subsidieaanvraag onderbouwen om ervoor in aanmerking te komen.

Ook zullen zorginstellingen rekening moeten houden met hun arbeidsrechtelijke verplichting en in dat  kader in ieder geval voor de medewerkers die in aanmerking komen voor de bonus een aanvraag moeten doen. Goed werkgeverschap betekent tijdig aanvragen en daarmee vorderingen van medewerkers voorkomen.

Lastige keuze

Uit de praktijk blijkt dat zorginstellingen niet blij zijn met deze taak. Zij moeten beslissen wie de bonus krijgt maar ook juist wie niet. Het positieve idee van bonus kan dan in de organisatie juist voor onrust en ontevredenheid zorgen. Veel zorginstellingen willen dan ook het liefst al hun personeel de bonus uitbetalen.

Zorginstelling mogen hier uiteraard voor kiezen. Hierbij is het volgende van belang:

 • De zorginstelling zal dan een deel zelf moeten financieren. De subsidie geldt namelijk slechts voor een afgebakende groep.
 • De zelf gefinancierde bonus kan ook onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht. Zorginstellingen doen er verstandig aan te checken of uitbetaling in 2020 of 2021 gunstiger is. Als in 2020 bijvoorbeeld nog extra vrije ruimte over is, is uitbetaling van de bonus in 2020 gunstiger dan in 2021;
 • Voor de subsidieaanvraag zal nog steeds onderbouwd moeten worden welke zorgprofessionals volgens de zorginstelling in aanmerking komen voor de netto bonus.

Kortom, uitbetaling van de bonus aan alle medewerkers mag wel maar zal extra kosten met zich meebrengen. Ook zal de administratieve last om te bepalen wie wel en niet onder subsidieregeling valt, blijven.

Meer informatie?
Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op dit vlak volgen. De adviesgroep loon- en premieheffing van BDO denkt graag met u mee bij de uitvoering van de regeling. Als u meer informatie wenst, neem dan contact op met een van onze adviseurs.