Artikel:

Zorgbestuurder (en toezichthouder): houd uw financiële positie in de gaten!

28 februari 2018

Met enige regelmaat komen zorgorganisaties redelijk onverwachts in financiële problemen. De laatste jaren zijn met name in de VVT-, GGZ- en Jeugdzorginstellingen geconfronteerd met stevige financiële verliezen. Deze kwamen onder andere voort uit onrendabele vastgoedportefeuilles of zijn het gevolg van de transities naar de gemeenten (lagere tarieven, lastige bevoorschotting).

Huisbank die meedenkt

Meer dan ooit zijn diverse zorginstellingen in genoemde sectoren bij de huisbank ondergebracht bij de afdeling Bijzonder/Intensief Beheer. Dat leidt enerzijds tot verscherpt toezicht, maar anderzijds ook vaak tot goede ontwikkelingen, zeker als de bank meedenkt over oplossingen. Een goed uitgewerkt verbeterplan en de executie daarvan zijn in deze fase essentieel.

Rode draad

Hoewel een rode draad niet altijd is te zien bij organisaties die in financieel zwaar weer komen, vallen er wel een paar zaken op. Zo blijkt in de praktijk dat organisaties waar reeds lange tijd een éénhoofdige raad van bestuur heeft gezeten, na aantreden van het nieuwe bestuur financieel toch niet altijd zo gezond blijken te zijn als gedacht. Ook lijkt het dat organisaties die 5 tot 10 jaar geleden het financieel zwaar hadden, beter voorbereid zijn op diverse transities dan organisaties die jarenlang prima resultaten en balansverhoudingen lieten zien. Ten slotte blijft vastgoed een heet hangijzer en is het nog regelmatig een molensteen voor sommige zorginstellingen.

Meer weten?

Wilt u eens vrijblijvend praten over wat te doen als u in financieel zwaar weer zit en hoe u vroegtijdig indicaties kunt herkennen? Neem dan contact op met onze specialisten.