Artikel:

Zeven praktische tips om met datagedreven werken aan de slag te gaan

23 september 2021

De hype rondom data is enorm. Met regelmaat wordt gesproken over een managementrevolutie; data als het nieuwe goud of data als olie van de 21e eeuw. Inzichten uit data zorgen ervoor dat organisaties in staat zijn om betere beslissingen te nemen, kosten te besparen en beter in te spelen op veranderingen. Het beschikken over een datagedreven organisatie is dan ook een enorm populair thema.

Het door BDO uitgevoerde onderzoek ‘De kracht van data in het mkb’ heeft als doel om te inventariseren in welke mate en op welke wijze mkb’ers momenteel de kracht van data benutten. De belangrijkste conclusie is dat het merendeel van de mkb-organisaties datagedreven werken als een kans ziet. Echter blijkt uit het onderzoek ook dat er nog maar beperkt voordeel uit datagedreven werken wordt gehaald. In het onderzoek hebben we specifieke aandacht besteed aan de uitdagingen waar mkb’ers mee te maken hebben en de manieren waarop zij deze kunnen overwinnen. Uit het onderzoek komen een aantal praktische tips naar voren die voor ieder mkb-bedrijf toepasbaar zijn, tevens hebben we aan deze tips vragen gekoppeld die kunnen helpen om de tips in de praktijk te brengen: 

1. Creëer urgentie
Waarom moet onze organisatie datagedreven werken en wel nu?

2. Inspireer met een heldere digitale visie
Wat kan datagedreven werken voor onze organisatie betekenen en hoe draagt dit bij aan de te realiseren organisatiedoelstellingen?

3. Formuleer een duidelijke digitale strategie 
Hoe gaan wij onze digitale visie realiseren en vertalen in concrete doelstellingen?

4. Zoek naar samenwerking – ga op zoek naar partners. 
Welke partners zijn nodig om onze doelstellingen op het vlak van datagedreven werken te realiseren?

5. Verlies mensen niet uit het oog.
Hoe zorgen wij voor de juiste cultuur, kwaliteiten en competentie om succesvol met datagedreven werken aan de slag te gaan?

6. Begin klein en bouw uit.
Hoe creëren we binnen onze organisatie de ruimte om te experimenteren en fouten te maken?

7. Manage verwachtingen
Hoe zorgen we ervoor dat de verwachtingen realistisch blijven en dat datagedreven werken de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen?

Ambitie om met datagedreven werken aan de slag te gaan is binnen het mkb zeker aanwezig. Nu de uitvoering nog. Vanuit BDO moedigen wij mkb-organisaties aan om daadwerkelijk de stap naar datagedreven werken te zetten. Er ligt veel moois achter de horizon. Veel succes op de bijzondere reis die voor u ligt.

Meer weten over de integrale BDO-aanpak richting een toekomstbestendige, datagedreven organisatie? Graag vertellen wij in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek hoe wij uw organisatie kunnen begeleiden in de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie die klaar is voor de toekomst. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten en bekijk hier onze productsheet over Digital Performance Improvement.

Download het onderzoek ‘De kracht van data in het mkb’ hier