Artikel:

Workshop Onderhoud & Verbetering | Verschillen commercieel en fiscaal

07 september 2021

Op het gebied van verwerking van uitgaven voor onderhoud en verbetering is de afgelopen jaren veel ontwikkeling. Het belang hiervan voor vastgoedorganisaties is groot en er bestaan uiteenlopende belangen voor zowel de commerciële als fiscale verwerkingswijze.

Commercieel bestaat veelal de wens de ratio’s en vrije reserves te optimaliseren door liefst zoveel mogelijk te activeren. Inmiddels is het activeren van groot onderhoud ook verplicht vanuit de verslaggevingsregels. Fiscaal is het gunstig – mede i.v.m. de beperkte afschrijvingsmogelijkheden – zoveel mogelijk onderhoudsuitgaven direct ten laste van het resultaat te brengen, óók als sprake is van groot onderhoud. Daarnaast spelen btw- en overdrachtsbelastingaspecten een rol. Denk daarbij aan het activeren of juist direct ten laste van het resultaat brengen van herziening van de btw op de investering door wijziging in het gebruik van het activum in een later jaar.

Bent u benieuwd naar de verschillen tussen de commerciële en fiscale verwerking van uitgaven van onderhoud en verbetering, de optimalisatiemogelijkheden en onze ervaringen op dit vlak? Meld u dan nu aan voor onze workshop. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na afloop van de workshop ontvangt u tevens een aantal tools om u te ondersteunen bij de splitsing onderhoud en verbetering commercieel en fiscaal.

meld u aan