Artikel:

Workshop Grensoverschrijdend werken

02 november 2018

Bij grensoverschrijdend werken worden in Nederland gevestigde werkgevers geconfronteerd met ingewikkelde arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale zekerheid vraagstukken ten aanzien van hun personeel. De werkgever is verantwoordelijk voor het juist inregelen van deze vraagstukken. Zo geregeld toch? 

Belastingen en sociale zekerheid

De praktijk blijkt weerbarstiger. Heeft u grensoverschrijdende werknemers in dienst, dan moet u rekening houden met veel verschillende (nationale) regels en verdragen. Dit geldt voor zowel de belastingen en sociale zekerheid, maar ook voor migratie, pensioen en arbeidsrecht. Waar te beginnen?

Roadshow

BDO organiseert de workshop Grensoverscrhijdend Werken op meerdere data en verschillende locaties in het land. De workshop heeft als doel een goed beeld te geven wat voor uw grensoverschrijdende werknemers de gevolgen zijn voor het arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Is er inhoudingsplicht in Nederland?
  • Waar is de werknemer belast nu hij in meerdere landen werkt?
  • In welk land is de werknemer nu onderworpen aan sociale zekerheid?
  • Is de 30%-regeling mogelijk?
  • Heeft de werknemer een werkvergunning nodig?
  • Welk nationaal recht is van toepassing?
  • Welke rechter is bevoegd in geval van een arbeidsconflict?
  • Hoe moet u handelen in geval van detachering?

Voor wie?

Deze workshop is met zorg ontwikkeld voor professionals die regelmatig te maken krijgen met werknemers die grensoverschrijdend werken. Bent u een HR Manager of HR medewerker, bedrijfs- of personeeladviseur, expatsadviseur of werkt u op een salaris-, loon- of payroll afdeling waarbij u regelmatig te maken hebt met bovenstaande onderwerpen? Wij dagen u uit uw kennis te testen en zien u graag terug bij één van onze workshops.

Meld u aan