Artikel:

Workshop: De Ondernemingsraad zet in op duurzaamheid

16 mei 2022

De toenemende wettelijke verplichtingen en de maatschappelijke roep voor een duurzame wereld zorgt ervoor dat elke organisatie met duurzaamheid te maken krijgt. Denk hierbij aan verduurzaming van de productie of dienstverlening en aandacht voor de rechten van werknemers. De FNV stelde daarom al eerder dat duurzaamheid een vast agendapunt bij de vergadering de Ondernemingsraad (OR) moet zijn.

Corporate Sustainability Reporting Directive 

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in een snel tempo op. Zo ook op Europees niveau.
In april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Volgens dit voorstel worden grote ondernemingen in de toekomst verplicht om niet-(financiële) duurzaamheidsinformatie op te nemen in het jaarverslag. Ook als een organisatie niet verplicht is volgens de CSRD te rapporteren, kan de CSRD handige aanknopingspunten bieden om over duurzaamheid te rapporteren. Volgens de CSRD moet duurzaamheidinformatie verstrekt worden op het gebied van milieu-, sociale én werknemersaangelegenheden. Rapportage vindt achteraf plaats, maar dit betekent dat er op voorhand beleid moet zijn op deze thema’s. Beleid waar de Ondernemingsraad invloed op kan uitoefenen.

Bevoegdheden van de Ondernemingsraad

Wil de Raad van Bestuur (RvB) bepaalde regelingen op het gebied van duurzaamheid doorvoeren, dan kan het zijn dat de OR hierover eerst een advies moet uitbrengen. In plaats van achteraf adviseren, is het nóg belangrijker om proactief (op voorhand) invloed uit te oefenen op het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. Door gebruik te maken van het initiatiefrecht, kan de OR duurzame onderwerpen onder de aandacht brengen van de RvB. Het is daarom belangrijk dat een OR op voorhand op een rij zet welke duurzaamheidsregelingen zij van belang vindt voor de organisatie en welke regeling volgens haar het meeste prioriteit heeft. 

Workshop: De Ondernemingsraad zet in op duurzaamheid

Op maandag 13 juni 2022 verzorgt BDO in Utrecht de workshop “De Ondernemingsraad zet in op duurzaamheid”. 
Tijdens de workshop wordt ingegaan op relevante wettelijke ontwikkelingen, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive. Daarnaast wordt uitgelegd hoe BDO zelf de transitie naar een duurzamer beleid heeft ingezet. Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de bevoegdheden van de OR om invloed uit te oefenen op het duurzaamheidsbeleid van de onderneming.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 190,- . Meer informatie en aanmelden via onderstaande button.

AANMELDEN