Artikel:

WNT van toepassing? Let op de werkkostenregeling!

29 maart 2017

Bent u werkzaam voor een organisatie die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt? Let dan op dat de werkkostenregeling juist wordt uitgevoerd.

Maximale bezoldiging topfunctionarissen

De WNT regelt dat topfunctionarissen die werkzaam zijn in de publieke en semipublieke sector een bepaalde maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden mogen ontvangen. Wie als topfunctionaris wordt aangemerkt verschilt per sector en per organisatie. De maximale bezoldiging die een topfunctionaris mag ontvangen, is van een aantal factoren afhankelijk:

  • waaronder de sector waarin men werkzaam is
  • de omvang van het dienstverband
  • ook wordt er onderscheid gemaakt tussen toezichthoudende topfunctionarissen (zoals bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht) en “gewone” topfunctionarissen.

De wijze waarop berekend wordt of de norm is overschreden of niet verschilt niet tussen toezichthoudende en “gewone” topfunctionarissen . Daarbij speelt ook de werkkostenregeling een belangrijke rol. Zo behoren bijvoorbeeld de gerichte vrijstellingen, zoals de kosten van vakliteratuur, reis- en verblijfkosten in beginsel niet tot de bezoldiging. Dat geldt ook voor beloningsbestanddelen die in de vrije ruimte worden ondergebracht of met eindheffing worden belast.

Dan moet wel aan een aantal spelregels worden voldaan. Zo moet worden voldaan aan de reguliere fiscale voorwaarden die gelden voor de verschillende vrijstellingen, maar geldt voor de gerichte vrijstellingen en de bestanddelen die in de vrije ruimte worden ondergebracht (of met eindheffing worden belast), dat deze ook van tevoren moeten worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Risico's

Als er wat fout gaat, is er een dubbel risico: niet alleen dreigt een naheffing van de Belastingdienst maar het kan ook zijn dat de WNT-norm wordt overschreden. Voor organisaties die met de WNT in aanraking komen, is dat dus een extra reden om zich goed te verdiepen in de werkkostenregeling en er voor te zorgen dat de organisatie goed met de werkkostenregeling omgaat.

Meer informatie werkkostenregeling

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op. Met de WKR-check, onderdeel van de BDO Loonheffingencheck kunnen wij bezien of alles goed loopt. Of bezoek de workshops Werkkostenregeling 2017 en leer alles over de spelregels en de praktijk van de werkkostenregeling.