BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

WNT-norm bij ontslag bestuurder verdient meer aandacht

05 november 2019

In 2018 heeft in een 30-tal gevallen het ontslag van een bestuurder geleid tot een aanzienlijke overschrijding van de WNT-norm. Dat is gebleken uit de jaarrekeningencontrole over het boekjaar 2018 bij instellingen waarop de Wet Normering Topinkomens van toepassing is, de zogeheten WNT-instellingen.

Voor WNT-instellingen is het van belang om bij het ontslag van een bestuurder de wettelijke vereisten van het ontslag én de normering van beëindigingsvergoedingen in acht te nemen. Een overzicht van de vijf belangrijkste aandachtspunten bij het ontslag van een bestuurder:

Bevoegdheid tot ontslag

Het orgaan dat de bevoegdheid tot benoeming heeft, is tevens bevoegd tot het ontslaan van een bestuurder. Bij zorginstellingen (met een WTZi-toelating) en woningcorporaties is dat op grond de wet het toezichthoudende orgaan. Bij een maatschappelijke organisatie is het afhankelijk van de rechtsvorm of het de algemene vergadering (van aandeelhouders) of het toezichthoudende orgaan is aan wie de bevoegdheid tot ontslag toekomt. Wie in een bepaald geval concreet bevoegd is? Dat antwoord is terug te vinden in de statuten.

Ontslagbesluit

Om een bestuurder rechtsgeldig te ontslaan is het van belang dat degene die hiertoe bevoegd is aan alle wettelijke vereisten heeft voldaan. In de eerste plaats dient een vergadering plaats te vinden; tijdig, en op de juiste wijze bijeenroepen is noodzakelijk! Daarnaast moet de bestuurder de gelegenheid krijgen om tijdens de vergadering ‘gehoord’ te worden.

Arbeidsrechtelijk ontslag

Bij een BV leidt het vennootschappelijke ontslagbesluit – mits sprake is van een geldige grond voor opzegging - ook tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wanneer aan alle vereisten is voldaan, is de bestuurder dus ontslagen. Bij het ontslag van een bestuurder van een stichting gaat dit principe niet op. De stichting kan de arbeidsovereenkomst met de bestuurder alleen via de ‘reguliere’ weg opzeggen. De bestuurder van een stichting krijgt dus meer bescherming. Dit kan leiden tot een situatie waarin een bestuurder geen bestuurstaken meer kan vervullen, maar wel als werknemer krijgt doorbetaald.

Inschrijving in het handelsregister

Daarnaast zal ook het vertrek van de bestuurder leiden tot een aanpassing van het Handelsregister van de KvK. Een vertrekkende bestuurder kan zichzelf uitschrijven, anders zal deze wijziging moeten worden doorgegeven door WNT-instelling. Ook de eventuele nieuwe bestuurder dient te worden ingeschreven. Het is de taak van het bestuur om het Handelsregister van de juiste informatie te voorzien.

Beëindigingsvergoeding/transitievergoeding

De WNT normeert de beëindigingsvergoeding die een WNT-instelling (eventueel) uitkeert aan een vertrekkende bestuurder. Deze overeengekomen beëindigingsvergoeding mag niet hoger zijn dan € 75.000.

Ter toelichting: onderdeel van de beëindigingsvergoeding is niet alleen de overeengekomen vergoeding, maar ook de bezoldiging die een bestuurder ontvangt in een periode waarin hij is vrijgesteld van werkzaamheden en de doorbetaling van pensioenpremies.

Op voornoemd maximum geldt een aantal ‘uitzonderingen’, zoals het uitkeren van een wettelijke transitievergoeding, of een vergoeding die voortvloeit uit een CAO of een wettelijk voorschrift. Of er sprake is van een dergelijke ‘uitzondering’ op de normering van de beëindigingsvergoedingen, hangt af van de wijze waarop de beëindiging van het dienstverband tot stand is gekomen.

Feit blijft dat het niet in acht nemen van de formaliteiten bij het ontslag van een bestuurder, kan leiden tot aanzienlijke overschrijdingen van het maximum. Vaak geheel onverwachts voor de reeds vertrokken bestuurder én de WNT-instelling, hetgeen tot een terugbetalingsverplichting leidt.

Meer informatie

Zetten deze aandachtspunten u aan het denken en wilt u actie ondernemen om een WNT-overschrijding te voorkomen? Of wilt u tijdens een workshop meer leren over alle facetten van het ontslaan en benoemen van een topfunctionaris? Meld u dan aan voor onze workshop.

Aanmelden workshop