Artikel:

WKR-administratie: voorkom een onnodige naheffing

11 januari 2018

Aanwijzen van eindheffingsbestanddelen in de werkkostenregeling luistert nauw. Een enkele fout kan al leiden tot een naheffing van tienduizenden euro’s. De Belastingdienst reikt nu de helpende hand. Begin januari is door de Belastingdienst een tekstuele bepaling gepubliceerd voor een algemene aanwijzing van het eindheffingsloon, dat wil zeggen: de gerichte vrijstellingen en de vergoedingen en verstrekkingen die worden toegewezen aan de 1,2% vrije ruimte.

Algemene aanwijzing van het eindheffingsloon

Deze luidt als volgt: “[Naam inhoudingsplichtige] verklaart hierbij dat hij met ingang van […] alle tot het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel terbeschikkingstellingen, voor zover niet vrijgesteld op grond van artikel 11 en volgende Wet LB, aanwijst als eindheffingsloon
Deze aanwijzing geldt niet:

  1. voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen in belangrijke mate groter is dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden in de regel worden aangewezen;
  2. voor zover [Naam inhoudingsplichtige] het loon tot het individueel belaste loon van de werknemer heeft gerekend, dan wel binnen de onderneming op grond van de geldende arbeidsvoorwaarden had behoren te rekenen.”

Hulpmiddel bij WKR-administratie

Gelet op de huidige (strenge) voorwaarden in het Handboek Loonheffingen en de controles van de Belastingdienst in de praktijk verwachten wij dat deze algemene aanwijzing gezien moet worden als een middel (vangnet) op het moment dat het onduidelijk is of bepaalde posten binnen het kalenderjaar door de werkgever adequaat zijn aangewezen als eindheffingsloon voor de WKR.
Overigens laat dit onverlet dat in het Handboek Loonheffingen nog de volgende voorwaarden zijn opgenomen:

  • de benutting van de vrije ruimte moet berekend worden /inzichtelijk worden gemaakt;
  • een goede administratieve registratie maakt ook aannemelijk dat vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen binnen het kalenderjaar adequaat zijn aangewezen, met toetsing aan het gebruikelijkheidscriterium.

Ons advies is dan ook om de tekstbepaling aanvullend te gebruiken en op te nemen in de administratie, maar dit pas vanaf 01-01-2018 te doen. Daarnaast zal de WKR-administratie opgezet c.q. voortgezet moeten worden zoals in het Handboek Loonheffingen is omschreven. 

Meer informatie

Wilt u alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek dan in 2018 onze totaal vernieuwde workshops over de werkkostenregeling of boek een inhouse workshop bij uw organisatie helemaal op maat gemaakt. Weten of u de werkkostenregeling juist toepast? Met onze WKR-check, te vinden onder aan deze pagina, inclusief een steekproef zoals de Belastingdienst die uitvoert weet u direct waar u aan toe bent. Lees hier meer informatie, stuur een mail of bel ons gerust via (070) 338 07 22.