Whitepaper:

Wijzigingen in jaarverslaglegging beleidswaarde voor woningcorporaties

01 februari 2019

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (‘woningcorporaties’). In 2018, alsmede recent in 2019, zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast.

Wijzigingen jaarverslaglegging

In het verlengde van onze eerder gepubliceerde handreiking omtrent toelichting inzake DAEB/niet-DAEB in de jaarverslaglegging van woningcorporaties 2018, informeren wij u in een nieuwe handreiking over de wijzigingen rondom beleidswaarde.

Ondanks het feit dat deze wijzigingen momenteel nog niet definitief zijn, willen wij u toch alvast informeren om u tijdig te faciliteren bij het opstellen van uw bestuursverslag en jaarrekening 2018.

Praktische voorbeelden

Meer informatie? In onze handreiking lichten wij de wijzigingen toe en komen verschillende praktijkcases aan bod. Daarnaast kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.


Download Handreiking