BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Wijziging van de NOW-regeling voor werkmaatschappijen

07 mei 2020

Een beroep op de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de zogenoemde NOW-regeling) is mogelijk wanneer er sprake is van ten minste 20% omzetverlies. Als er sprake is van een concern, dan wordt het omzetverlies berekend op concernniveau. Doel van de NOW-regeling is namelijk werkbehoud en op concernniveau komt de omzet en inzet van personeel uiteindelijk samen.

Deze rekenmethodiek leidt echter tot onredelijke situaties in concerns waar slechts enkele werkmaatschappijen hard worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Zij worden immers geconfronteerd met een substantieel omzetverlies, maar kunnen geen beroep doen op de NOW-regeling omdat de omzet van andere groepsmaatschappijen op peil blijft. De overheid heeft daarom besloten een beroep op de NOW-regeling, onder strikte voorwaarden, ook voor individuele werkmaatschappijen mogelijk te maken.

Uitbreiding van de NOW-regeling

Sinds 4 mei 2020 kunnen individuele werkmaatschappijen ook in aanmerking komen voor subsidie op grond van de NOW-regeling wanneer zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van ten minste 20%, terwijl hiervan op concernniveau geen sprake is. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van een aanvraag die na 4 mei 2020 is ingediend;
  2. Er moet op concernniveau sprake zijn van omzetverlies die minder bedraagt dan 20%;
  3. Het groepshoofd of de moedermaatschappij mag over 2020 geen dividend uitkeren aan haar aandeelhouders;
  4. Het groepshoofd of de moedermaatschappij mag over 2020 geen bonussen of winstdelingen aan de raad van bestuur en de directie van het concern of de werkmaatschappij uitkeren;
  5. Rechtspersonen binnen de groep mogen geen eigen aandelen inkopen tot en met de datum van de vergadering waarop de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021;
  6. De werkmaatschappij die de aanvraag doet sluit een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud en handelt in overeenstemming met die overeenkomst;
  7. Andere groepsmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten overnemen van de werkmaatschappij die de aanvraag doet.

De uitbreiding van de NOW-regeling geldt overigens niet voor personeels-BV’s. Er is sprake van een personeels-BV wanneer de bedrijfsmatige activiteiten voor meer dan de helft bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de groep.

Overige wijzigingen

Het kabinet heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de NOW-regeling ook op een aantal andere onderdelen te wijzigen;

  1. Een Nederlands rekeningnummer is niet langer verplicht. Wel moet er sprake zijn van een Europees SEPA-bankrekeningnummer;
  2. Bij het indienen van de aanvraag stemmen werkgevers in met openbaarmaking van algemene (niet-bedrijfsgevoelige) informatie over de NOW-aanvraag, zoals de naam en het adres van de werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie. Openbaarmaking van dergelijke gegevens vloeit voort uit de Wet Openbaarheid van Bestuur;
  3. De verplichting voor werkgevers om toekenning van subsidie op grond van de NOW-regeling te melden bij de gemeente waarvan zij een loonkostensubsidie ontvangen is komen te vervallen.

Ten slotte

Met de uitbreiding van de NOW-regeling kunnen individuele werkmaatschappijen, onder strikte voorwaarden, ook in aanmerking komen voor subsidie. Dat is goed nieuws voor werkgevers die te maken hebben met een substantiële omzetdaling, maar onderdeel zijn van een concern dat (vooralsnog) redelijk blijft draaien. Heeft u vragen over (de uitbreiding van) de NOW-regeling of wenst u hulp bij het voorbereiden of indienen van een aanvraag? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

NEEM CONTACT OP