BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Wijziging overgangsrecht voor saldolijfrenten van vóór 2001

12 september 2019

In 2001 is de Wet op de Inkomstenbelasting gewijzigd. Bij de wijziging van de inkomstenbelasting is overgangsrecht ingevoerd voor de destijds bestaande saldolijfrenten. Op 13 juni 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleidsagenda een aanvulling op het overgangsrecht opgenomen.

Wat is een saldolijfrente?

Saldolijfrenten zijn verzekeringen waarvan de premies/koopsom niet fiscaal aftrekbaar waren van het Box 1-inkomen (zuivere saldolijfrenten) of waarvan de premies/koopsom deels wel en deels niet hiervan fiscaal aftrekbaar waren (hybride saldolijfrenten). Inkomstenbelasting is bij saldolijfrenten alleen verschuldigd over de uitkering indien en voor zover de lijfrente-uitkering het bedrag van de niet-afgetrokken premies/koopsom overtreft.

Wijziging overgangsrecht

Het overgangsrecht voor zuivere saldolijfrenten eindigt per 31 december 2020. Het gevolg is dat op 31 december 2020 over de waarde vanhet rentebestanddeel van de saldolijfrente op die datum direct inkomstenbelasting dient te worden betaald. In de Fiscale Beleidsagenda is aangegeven dat in het Belastingplan 2020 zal worden voorgesteld om het overgangsrecht voor hybride lijfrenten voort te zetten. Voor zuivere saldolijfrenten eindigt het overgangsrecht dus nog steeds op 31 december 2020!

Wat kunt u doen?

Als u een saldolijfrente van vóór 2001 heeft afgesloten met een looptijd die doorloopt na 31 december 2020 geven wij u in overweging nog eventuele actie te ondernemen. U kunt daarbij denken aan:

  • De saldolijfrenten gedeeltelijk afkopen in 2019 of zelfs 2020;
  • De begunstigden van de lijfrente-uitkering wijzigen in 2019 en 2020;
  • De saldolijfrenten tijdig af te wikkelen met de verzekeraar.

Waarde saldolijfrenten

De waarde van de saldolijfrente is mede afhankelijk van de huidige rente. Omdat de rente momenteel laag is en dit ultimo 2020 naar verwachting nog steeds het geval zal zijn, is de waarde van de saldolijfrente en als gevolg van de eventuele belaste component relatief hoog.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijziging van het overgangsrecht of wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem contact op met één van onze specialisten.