BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Wetsvoorstel ter invoering van het UBO-register nadert voltooiing

26 februari 2020

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” (hierna: “het wetsvoorstel”). Dit wetsvoorstel vloeit voort uit meerdere Europese richtlijnen en gaat over de invoering van het 'UBO-register'. Dit zal een deels openbaar register worden, dat onderdeel gaat uitmaken van het door de Kamer van Koophandel bijgehouden Handelsregister. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer.

Definitie & doel UBO register

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, in het Nederlands ‘uiteindelijk belanghebbende’ genoemd. De UBO wordt voor wat betreft het UBO-register gedefinieerd als “de natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is van óf zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit”. Dit leidt bij verschillende rechtsvormen tot verschillende natuurlijke personen die in elk geval als UBO kwalificeren voor de registratieplicht in het UBO-register. Zo gaat het bij de NV en BV bijvoorbeeld om de natuurlijke persoon die direct of indirect houder is van meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, dan wel anderszins zeggenschap over de vennootschap heeft. Het doel van het UBO-register is o.a. het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegengaan. De gedachte van de (Europese) wetgever is dat door inzichtelijk te maken wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is, natuurlijke personen zich niet meer kunnen verschuilen achter juridische entiteiten.

Pseudo-UBO

Indien er geen natuurlijk persoon is die voldoet aan het UBO-begrip zoals hierboven gedefinieerd, dient het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als UBO geregistreerd te worden (de “pseudo-UBO”). Onder 'hoger leidinggevend personeel' wordt voor het UBO-register verstaan: “een of meer bestuurders (lees: alle leden van het bestuur) in de zin van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of, in het geval van een personenvennootschap, een of meer vennoten, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in artikel 19, eerste lid Wetboek van Koophandel (commanditaire vennoot)”.

Registratie bestaande entiteiten

Bestaande ondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al in het Handelsregister zijn ingeschreven, krijgen tot 18 maanden na het tijdstip van invoering van de wet de tijd om opgave aan het Handelsregister te doen. De inschrijving betreft de UBO’s die op het moment van opgave kwalificeren als de UBO’s van de entiteit.

Behandeling wetsvoorstel en invoering register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

De uiterste implementatietermijn van 10 januari 2020 is niet gehaald en het is momenteel nog onduidelijk wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen. De verwachting is dat het UBO-register ergens tijdens de eerste helft van 2020 wordt geïmplementeerd. De minister heeft op 17 februari jl. in zijn memorie van antwoord gereageerd op vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. Lidstaten van de Europese Unie worden daarnaast ook verplicht om een soortgelijk register aan te leggen over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Het invoeren van het register voor trusts en soortgelijke constructies zal in de Nederlandse wetgeving via een separaat wetsvoorstel geregeld gaan worden. De implementatietermijn voor dit register loopt officieel tot 10 maart 2020, maar een wetsvoorstel is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend.

Meer informatie

Heeft u vragen over het UBO-register of wenst u – na invoering van het wetsvoorstel – ondersteuning bij de inschrijving van UBO-informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.