Artikel:

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

05 oktober 2018

De arbeidsmarkt moet zekerheid en kansen bieden aan iedereen. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden en het ontslagrecht eenduidiger, eenvoudiger en goedkoper te maken en de Werkloosheidswet (WW) activerender te maken.

Flexibele arbeid

  • Verlenging van de proeftijd
    Op dit moment zijn er twee proeftijden die worden gehanteerd, namelijk een proeftijd van één maand en een proeftijd van twee maanden. In de WAB wordt een nadere differentiatie van de proeftijd voorgesteld;
  • Verruiming van de ketenregeling
    Op dit moment is de maximumtermijn van de ketenregeling 24 maanden. Binnen deze termijn kan een werkgever maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een werknemer aangaan zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In de WAB wordt voorgesteld om de maximumtermijn te verruimen van 24 maanden naar 36 maanden. Voorafgaand aan de Wwz bedroeg de maximumtermijn ook al 36 maanden.

Download de Servicebrief Lonen

Meer lezen over het concept WAB? Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download