Artikel:

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): een half jaar in werking

05 juli 2022

Sinds 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden en zijn al veel zorginstellingen aan de slag gegaan met de nieuwe wettelijke eisen. In dit artikel nemen we u mee in wat er geregeld moet zijn of wat u de komende maanden nog kunt regelen.

Meldplicht

Alle bestaande zorgaanbieders dienen vóór 1 juli jl. zich te melden bij de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), tenzij de zorgaanbieder al was geregistreerd is in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Dat laatste geldt voor de meeste zorgaanbieders omdat de registratie is overgenomen uit onderliggende registers/basisregistraties. Toch is het goed, als u dit nog niet heeft gecontroleerd, om dit alsnog te doen: Zorgaanbiedersportaal | CIBG. Een nieuwe zorgaanbieder moet zicht bij IGJ melden voor ze starten met de zorgverlening.

Vergunningsplicht

Daarnaast kent de Wtza een vergunningsplicht voor (1) zorgaanbieders voor medisch specialistische zorg (verzekerde en onverzekerde zorg) en (2) zorgaanbieders voor Zvw of Wlz met méér dan 10 zorgverleners. In het verleden afgegeven WTZi-toelatingen zijn per 2022 automatisch omgezet in een Wtza-vergunning. Het kan zijn dat bestaande zorgaanbieder met een dergelijke vergunning nog wel aanpassingen dienen door te voeren om te voldoen de nieuwe WTZa-regels. Bestaande zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten (bijvoorbeeld de eerstelijns en kraamzorg) dienen vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aan te vragen als zij meer dan 10 zorgverleners aan het werk hebben. Mogelijk moeten er nog verschillende wijzigingen worden doorgevoerd voordat de vergunning kan worden aangevraagd.

Jaarverantwoording

De jaarverantwoordingsverplichtingen voor zorgaanbieders worden met ingang van 1 januari 2022 geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) en de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Voortaan zullen (vrijwel) alle zorgaanbieders onder de uitgebreide jaarverantwoordingsregels van de WMG gaan vallen. Ook onderaannemers die de zorg geheel of gedeeltelijk uitvoeren voor een hoofdaannemer zullen straks een uitgebreide jaarverantwoording moeten gaan opstellen. Verder zullen alle zorgaanbieders hun jaarverantwoording over 2022 vóór 1 juni 2023 openbaar moeten maken. Alle zorgaanbieders zullen de inrichting van hun administratie nu al in lijn moeten brengen met de nieuwe regels zodat deze op orde is voor het samenstellen van de jaarverantwoording. U heeft hiervoor nog enkele maanden de tijd!

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wtza? Neem dan gerust contact op met één van onze zorgjuristen.