Artikel:

Werknemersverzekeringen: laat geen geld liggen. Controleer de juistheid van de sectorindeling

24 februari 2017

De meeste werkgevers dragen premies werknemersverzekeringen af voor hun werknemers. De percentages die verschuldigd zijn, worden elk jaar door de overheid met werkgevers gedeeld. Onze ervaring is dat veel werkgevers er niet van op de hoogte zijn dat ze invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van deze premiepercentages. En dus een hogere premie betalen dan strikt noodzakelijk.

Een tweetal voorbeelden ter illustratie:

1. Onjuiste sectorindeling

Zodra een werkgever zich registreert bij de Belastingdienst, wordt hij ingedeeld in een sector. De sectorindeling is afhankelijk van de werkzaamheden die daadwerkelijk worden verricht. In de praktijk wordt hiervoor gemakshalve vaak aangesloten bij de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in het Handelsregister. Waarom is deze indeling relevant? Omdat de hoogte van een aantal premies is gebaseerd op deze sectorindeling. Als de indeling fout is, dan kan het zijn dat een werkgever bij een te dure sector is aangesloten en dus teveel premies betaalt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de daadwerkelijke werkzaamheden niet overeenkomen met de informatie die in het Handelsregister is opgenomen. Of als de bedrijfsactiviteiten in de loop der tijd zijn gewijzigd, zonder dat de wijzigingen worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.

Voorbeeld

Een verpakkingsbedrijf is bij beschikking ingedeeld in sector 17 ‘Detailhandel en ambachten’. Deze indeling is gebaseerd op de aanname dat de verpakkingswerkzaamheden voornamelijk handmatig worden uitgevoerd. Nu blijkt dat het verpakkingsbedrijf de afgelopen jaren dermate is geautomatiseerd dat een indeling in de goedkopere sector 51 ‘Algemene industrie’ inmiddels beter aansluit. Stel dat het verpakkingsbedrijf een premieloonsom heeft van € 1.000.000 op jaarbasis en door de sectorwijziging een sectorpremie WW betaalt van 0,96% (in plaats van 1,31%), dan kan de besparing van de sectorpremie WW oplopen tot ca. € 3.500 op jaarbasis.

Op jaarbasis kunt u geld besparen als er een lager premiepercentage van toepassing is. Uw voordeel kan mogelijk nog hoger oplopen, omdat de sectoraansluiting van rechtswege is. Toepassing van een lager percentage kan dus met terugwerkende kracht tot wel 5 jaar, wat betekent dat, terug naar ons voorbeeld, de besparing kan oplopen tot ca. € 17.500.

2. Groepsaansluiting

Als sprake is van een concern dan kunnen verschillende werkgevers worden aangesloten bij één sector. Hierdoor kan het voorkomen dat werkgevers die in een duurdere sector zijn ingedeeld, alsnog bij een goedkopere sector aangesloten kunnen worden. Belangrijke voorwaarde is dat sprake is van een concern. Daarvoor moet sprake zijn van een organisatorische en/of economische eenheid. Voor concernaansluitingen is in principe geen terugwerkende kracht mogelijk, uitzonderingen daargelaten.

Voorbeeld

Een scheepsbouwer is ingedeeld in de goedkope sector 10 ‘Metaalindustrie’. Om organisatorische redenen is ervoor gekozen om al het kantoorpersoneel onder te brengen in een aparte BV. Deze BV wordt door de Belastingdienst ingedeeld in de duurdere sector 45 ‘Zakelijke dienstverlening’. Op basis van de bedrijfsactiviteiten is deze indeling terecht. Omdat sprake is van een gezamenlijke directie, een centrale administratie en er een centraal personeelsbeleid wordt gevoerd, kwalificeren beide vennootschappen als concern. Daardoor werden, na indiening van een verzoek bij de Belastingdienst, beide entiteiten ingedeeld in sector 10. Het gevolg hiervan is dat de premiekosten aanzienlijk lager zijn. Stel dat de BV met kantoorpersoneel een premieloonsom heeft van € 1.000.000 op jaarbasis. Door de groepsaanduiding geldt voor deze BV een sectorpremiepercentage WW van 0,73% in plaats van 1,48%. Op jaarbasis bedraagt de besparing van de sectorpremie WW daardoor € 7.500.

Let op! U kunt de sectorindeling pas wijzigen na schriftelijke bevestiging hiervan door de Belastingdienst.

Meer informatie

Bent u benieuwd of u geld kan besparen? Doe dan de sectorcheck of neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via [email protected].

Wilt u breder geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn om op uw loonkosten te besparen? Schrijf u dan in voor de Loonkostenbespaardag 2017. Deze dag vindt plaats op donderdag 15 juni 2017 te Houten.