Artikel:

Werkkostenregeling: praktische handvaten voor horeca & recreatie

22 februari 2019

Met de werkkostenregeling kan een werkgever 1,2% van de fiscale loonsom besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Deze regeling vraagt om een adequate vastlegging. Uit uw administratie moet namelijk blijken wat er in de vrije ruimte (1,2% van de fiscale loonsom) valt of wat een gerichte vrijstelling of nihil waardering is.

Praktische handvaten voor de horecabranche

Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de regels rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Daarnaast bestaat een behoefte aan praktische handvaten die gemakkelijk binnen de horecabranche ingevoerd kunnen worden. Hierbij valt onder andere te denken aan consumpties, maaltijden, personeelsactiviteiten, (werk)kleding en korting op producten uit het eigen bedrijf. Meer weten over hoe dit voor u van toegevoegde waarde kan zijn? Download het volledige artikel over werkkostenregeling voor horeca & recreatie.

Download

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij een correcte toepassing van de WKR binnen uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten voor een direct antwoord op uw vraag of om een afspraak te maken.