Artikel:

Vooruitkijken naar de eigenwoningregeling

04 januari 2018

Met betrekking tot de eigen woning heeft het kabinet verschillende plannen die tot gevolg hebben dat de belastingteruggave in verband met hypotheekrenteaftrek verder wordt beperkt. Voor sommigen is dat niet meer dan een feit waar zij naar moeten handelen, voor anderen is dat een reden om te kijken of hun financiële positie nog optimaal is. Indien de conclusie is dat deze niet meer optimaal is, kunt u gedurende 2018 kijken op welke manier een verbetering kan worden gerealiseerd.

Hillen-aftrek

De zogenaamde Hillen-aftrek wordt, met ingang van het jaar 2019, in 30 jaar afgebouwd. Hierover is al veel ophef geweest het kan u bijna niet zijn ontgaan. Voor de korte termijn is de invloed over het algemeen gering: bij een WOZ-waarde van € 500.000 bedraagt het eigenwoningforfait € 3.500. In 2019 moet over 1/30 deel daarvan maximaal 51,95% (gebaseerd op de tarieven 2018) belasting betaald worden. Dat is een bedrag van € 60. Wel stijgt dat bedrag elk jaar met circa € 60, waardoor over tien jaar de heffing als gevolg van de afbouw € 600 bedraagt. Dit deel van het kabinetsplan is al omgezet in de wet. Overigens is het ook een maatregel waar geen actie ondernomen kan worden. Wel is het gevolg dat volledig aflossen van de hypotheek minder interessant wordt.

Aftrekpercentage wordt verlaagd

Het percentage waartegen de hypotheekrente mag worden verrekend zou al worden verlaagd, maar de stappen waarmee deze verlaging plaatsvindt zullen worden vergroot. Al in 2012 is opgenomen dat het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken elk jaar met 0,5% wordt verlaagd. Het percentage voor 2018 bedraagt daardoor 49,45%. Het kabinet stelt voor om de aftrek in 2021 te laten plaatsvinden tegen een tarief van 43%. De weg daar naartoe is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat het tarief voor 2019 uitkomt op circa 49% om vervolgens jaarlijks met 3% af te nemen tot 37% in 2023.

Eigen woning gefinancierd met lening van eigen BV?

Voor degenen die hun eigen woning hebben gefinancierd met een lening bij de eigen BV, is dat wellicht een reden om contact op te nemen met hun adviseur. Immers, afgezien van de werking van het eigenwoningforfait, bedraagt in 2021 het effectieve aftrekpercentage 43%. De rente die de BV ontvangt, is eerst belast met vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de totale winst is dat in 2021 op basis van de kabinetsplannen 16% (voor winst tot € 200.000) of 21% (voor zover de winst hoger is dan € 200.000). Als u de netto winst naar privé wilt uitkeren, bent u aanvullend 28,5% inkomstenbelasting verschuldigd. Dat is gecombineerde heffing tussen 39,94% en 43,48%. Daarmee is deze heffing hoger dan de teruggave die u in de inkomstenbelasting ontvangt in verband met de hypotheekrenteaftrek.

Verlaging eigenwoningforfait

Als tegemoetkoming voor deze nadelen wordt het eigenwoningforfait verlaagd. Het tarief voor 2018 bedraagt 0,7% van de WOZ waarde en wordt met 0,15% verlaagd in 2020. Bij een WOZ waarde van € 500.000 is dat een belastingbesparing van € 371 als u het voor 2021 voorgestelde maximale tarief van 49,5% betaalt.

Meer informatie

De voorgestelde fiscale wijzigingen hebben gevolgen voor de fiscale behandeling van de eigen woning. Dit kan betekenen dat u hierop moet reageren. Hiervoor en uiteraard voor al uw vragen op dit terrein kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw eigen BDO-adviseur.