Artikel:

Verplichte vrijval levenslooptegoed per 31 december 2021

30 maart 2020

Het levenslooptegoed dat op 31 december 2021 nog aanwezig is wordt in één keer voor het volle bedrag in de belastingheffing betrokken in box 1. Afhankelijk van het inkomen op dat moment, kan de heffing oplopen tot 49,5%. Op de verschuldigde belasting mag nog wel een korting worden toegepast van € 212 voor ieder jaar dat er van 2006 t/m 2011 is deelgenomen aan de levensloopregeling, mits deze nog niet eerder is benut.

Verlaging belastingdruk

De vraag is of de belastingheffing over deze verplichte vrijval kan worden beperkt. Hiervoor kan aan de volgende vier zaken worden gedacht:

1. Storten in een lijfrente

Wanneer er sprake is van voldoende jaar- en/of reserveringsruimte, kan een deel van het tegoed worden opgenomen om te gebruiken als premie voor een lijfrente. Deze premie is aftrekbaar.

2. Omzetten in pensioen

Het levenslooptegoed kan worden ingebracht in een pensioenregeling om deze te optimaliseren. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende fiscale ruimte is en de pensioenregeling dit toestaat.

3. Gedeeltelijk opnemen

Door in 2020 nog een deel van het tegoed op te nemen, kan de belastingdruk nog lager zijn dan bij algehele opname in 2021. Dit heeft uiteraard alleen effect wanneer het totale inkomen in 2020 lager is dan € 68.507, waardoor het inkomen wordt belast tegen 37,35% in plaats van tegen 49,5%.

4. Inkomen middelen

Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er mogelijk (indien het verschil groter is dan € 545) recht op een belastingteruggave.

Op dit moment worden velen direct geraakt door de coronacrisis. Wellicht dat het nog aanwezige levenslooptegoed een deel van een eventueel financieel probleem in 2020 kan wegnemen.

Meer informatie

Wilt u weten of één van bovengenoemde mogelijkheden u een voordeel zou kunnen opleveren, neemt u dan contact op met één van onze specialisten