Artikel:

Vereenvoudigde btw-aangifte voor diensten aan consumenten in andere EU-landen

25 mei 2021

Op 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op enkele belangrijke punten. Daarbij wordt het doen van btw-aangifte verder vereenvoudigd. Verricht u diensten, anders dan telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (zogenaamde digitale diensten), aan consumenten in andere lidstaten? Per 1 juli 2021 kunt u mogelijk profiteren van deze aangiftevereenvoudigingen. 

Wijzigingen per 2021

Vóór 1 juli 2021 kon al op een vereenvoudigde wijze btw-aangifte van digitale diensten worden gedaan. Deze vereenvoudiging geldt per 1 juli 2021 ook voor alle andere diensten die verricht worden aan een consument in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • Diensten met betrekking tot onroerend goed zoals makelaarsdiensten of het verstrekken van accommodatie in een hotel;
  • Personenvervoersdiensten;
  • Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten, zoals beurzen en tentoonstellingen; 
  • Cateringdiensten;
  • Verhuur van een vervoermiddelen.

De aangiftevereenvoudiging houdt in dat in plaats van dat de ondernemer btw-aangifte moet doen in de lidstaat waar de verrichte dienst is belast, hij ervoor kan kiezen btw-aangifte te doen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Zijn eigen lidstaat stuurt de btw-aangifte en de betaling dan door naar de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Deze aangifte wordt OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) genoemd. Zowel EU als non-EU ondernemers kunnen gebruik maken van deze OSS-aangifte.

Diensten die worden verleend aan consumenten in een lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd, moeten worden aangegeven in de reguliere btw-aangifte in de betreffende lidstaat.

Advies

Ondernemers die diensten verrichten aan consumenten in andere lidstaten doen er goed aan zich te beraden of zij kiezen voor het doen van OSS-aangifte of dat zij reguliere btw-aangiftes blijven doen. Een voordeel dat wij zien van het voortzetten van reguliere btw-aangiftes is de mogelijkheid om btw in aftrek te brengen in die btw-aangifte. In de OSS-aangifte kan geen btw in aftrek worden gebracht. De ondernemer moet dan een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw indienen bij de Nederlandse fiscus. 

Meer weten?

Uiteraard zijn wij u ook verder graag behulpzaam bij het vaststellen van de btw-gevolgen voor uw situatie. Neem hiervoor contact op met een van onze btw-adviseurs. 

Mogen wij u nog iets vragen?

Op basis van een onderzoek brengen we in kaart of de inhoud van dit artikel voldoende aansluit op de wensen en behoeften van onze lezers, zodat we daar waar mogelijk op kunnen anticiperen. We nodigen u van harte uit deel te nemen, want uw mening is belangrijk voor ons. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 minuten en uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank, uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. 

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK