Artikel:

Vaststelling NOW-1 subsidie en publicatie NOW-3 regeling

30 oktober 2020

Het is sinds 7 oktober 2020 mogelijk om vaststelling van de NOW-1 subsidie aan te vragen. Daarnaast is de NOW-3 regeling gepubliceerd. Graag lichten we in dit perspectief toe waar u aan moet denken.

Vaststelling NOW-1 subsidie

Voor ondernemingen en organisaties is het mogelijk om een verzoek tot vaststelling van de NOW-1 subsidie in te dienen via de website van het UWV. Dat moet binnen 24 weken plaatsvinden of binnen 38 weken indien een accountantsverklaring is vereist. Bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie moet de werkelijke omzetdaling over de meetperiode worden doorgegeven. Het UWV zal vervolgens controleren wat de loonsom over de subsidieperiode is geweest. Deze gegevens kunnen leiden tot extra subsidie of een terugbetalingsplicht. 

Ondernemingen en organisaties die een voorschot van in totaal € 100.000 of meer hebben ontvangen per concern, een subsidie van in totaal € 125.000 of meer hebben ontvangen per concern of de omzetdaling op het niveau van een zelfstandige werkmaatschappij hebben vastgesteld, moeten bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring overleggen. De accountant dient de omzetdaling te controleren en vast te stellen of aan bepaalde voorwaarden van de NOW-regeling is voldaan. Bij een voorschot van € 20.000 of meer, of een subsidie van € 25.000 of meer, is een derdenverklaring vereist van een boekhouder, belastingdeskundige, brancheorganisatie of accountant. De werkzaamheden voor een derdenverklaring zijn minder ingrijpend dan de werkzaamheden voor een accountantsverklaring.

De accountants van BDO hebben inmiddels een speciaal werkproces ingericht om ondernemingen en organisaties zo goed mogelijk bij te staan bij het verkrijgen van een accountants- of derdenverklaring en het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Neem bij vragen gerust contact op met uw contactpersoon van BDO of het BDO Corona Crisismanagementteam.

Publicatie NOW-3 regeling

Daarnaast heeft het kabinet recent de definitieve NOW-3 regeling gepubliceerd. De voorwaarden zijn in lijn met de aanpassingen die eerder zijn gecommuniceerd.

BDO heeft een handig schema opgesteld waarin de voorwaarden van de NOW-regeling op overzichtelijke wijze te zien zijn. Hier is ook een Engelstalige versie van. In het schema kunt u de voorwaarden van de NOW-regeling nog eens nalezen en de strategie voor de komende periode te bepalen.

Meer weten?
Heeft u vragen over de NOW-regeling? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag verder.  

DOWNLOAD BELANGRIJKSTE KENMERKERN