Artikel:

Uurloongrenzen LIV 2019 gepubliceerd

28 december 2018

De loonkostensubsidie LIV is met ingang van 1 januari 2017 gaan gelden voor werkgevers die werknemers met een salaris tot 125% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. Een werkgever die een werknemer in dienst neemt of heeft met een laag loon, kan jaarlijks na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Dit heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). De uurloongrenzen voor het jaar 2019 zijn recent gepubliceerd.

Uitgangspunt is dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) terecht komt bij de werkgevers die werknemers in dienst hebben of nemen die een loon van 100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Het doel is om het arbeidsmarktperspectief van laaggeschoolde werknemers te vergroten en daarmee de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Uurloongrenzen 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uurloongrenzen voor 2019 geïndexeerd overeenkomstig de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar. Dit betekent dat de aan het begin van het jaar vastgestelde uurloongrenzen voor het gehele betreffende jaar van toepassing zijn.

Per 1 januari 2019 bedraagt het wettelijk minimummaandloon € 1.615,80. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 was € 1.578,00. De indexeringsfactor is dan 1,02395. Deze rekenregel resulteert in de volgende uurloongrenzen:

  • 100% wml € 10,05 - 110% wml € 11,07: hoge tegemoetkoming LIV
  • 110% wml € 11,07 - 125% wml € 12,58: lage tegemoetkoming LIV

Meer informatie

Voor meer informatie over loonkostensubsidies zie: www.bdo.nl/alp. U kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen via telefoon (070) 338 07 22 of via stuur een e-mail.