Artikel:

Update over personeelsvereniging onder de werkkostenregeling

01 februari 2018

Een personeelsvereniging is een zelfstandig en afgescheiden vermogen dat normaliter wordt gefinancierd door zowel werkgever als werknemers. Vanuit dit vermogen worden sociale, recreatieve en/of culturele activiteiten ten behoeve van het personeel georganiseerd. Tevens kunnen hier onder voorwaarden uitkeringen uit worden gedaan.

De personeelsvereniging onder de werkkostenregeling

Zoals bekend, kwalificeert sinds de invoering van het gewijzigde loonbegrip per 1 januari 2011 voor de werknemer in beginsel al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten als loon, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Betekent dit nu ook dat de inleg van de  werkgever in de personeelsvereniging kwalificeert als loon? En wat zijn de fiscale gevolgen van de activiteiten, uitkeringen en andere verstrekkingen van een personeelsvereniging onder de werkkosten- regeling? In de servicebrief lonen informeren wij u graag op hoofdlijnen over de relevante aandachtspunten voor de werkgever.

Download de Servicebrief Lonen

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling in verband met de personeelsvereniging? Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download