BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Uitstel VIPP 5 inschrijving biedt zorgorganisaties mogelijkheden

28 juli 2020

Op 11 februari 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg en audiologische centra, VIPP 5, gepubliceerd.  Vanwege de coronacrisis heeft het Ministerie van VWS besloten  de aanvraagtermijn voor de regeling te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2020. In dit artikel informeren wij u over VIPP 5 en de mogelijkheden die deze verlenging uw zorgorganisatie biedt.  

Wat is VIPP? 

VIPP 5 is onderdeel van het subsidieprogramma VIPP dat de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënten en zorgprofesionals stimuleert. Waar voorgangers VIPP 1 voor ziekenhuizen, VIPP 2 voor medisch specialistische zorg en VIPP 3 voor GGZ-instellingen gericht waren op informatie-uitwisseling tussen de patiënt en zorgprofessional, stimuleert VIPP 5 de medische gegevensuitwisseling tussen instellingen en/of en tussen instellingen en persoonlijke digitale gezondheidsomgevingen, ook wel PGO’s genoemd. Hierbij zal het eenmalig vastleggen en het hergebruiken van informatie het uitganspunt zijn, zodat informatie eenduidig wordt vastgelegd, er geen fouten (meer) gemaakt worden bij handmatige invoer door verschillende zorgverleners en dat patiënten niet meermaals hetzelfde verhaal moeten vertellen. 

Welke modules kent VIPP 5? 

Er kan voor maximaal 3 modules subsidie worden aangevraagd, waarbij modules 1 en 3 verplicht zijn. Welke module geschikt is, hangt af van de instelling en de mate van volwassenheid. De subsidiehoogte is afhankelijk van de module en van het type instelling. 

  • Module 1: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. Deze module is ook versneld te behalen. 
  • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen met de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen naar de instelling.
  • Module 3: De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg en correspondentie uitwisselen met een andere instelling.

Extra tijd biedt zorgorganisaties mogelijkheden

De subsidieverstrekker heeft een deadline gesteld voor het aanvragen van VIPP 5 subsidies die inmiddels dus is uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober 2020. De aanvraagtermijn voor de versnelde eerste module is niet verlengd en dient voor 31 mei 2021 te zijn ingediend. 

Onder andere door het verplichte karakter van module 1 en 3, is de VIPP 5 publicatie niet door elke zorgorganisatie enthousiast ontvangen. De verlenging van de aanvraagtermijn geeft zorgorganisaties de tijd om te onderzoeken of het behalen van zowel module 1 als module 3 wenselijk en haalbaar is. Voor het behalen van de reguliere module 1 geldt een deadline van 30 september 2022. Module 2 en 3 dienen voor 30 juni 2023 te zijn behaald. 

Onafhankelijke toetsing

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient voor elke subsidieaanvraag een onafhankelijke toetsing door een gekwalificeerde IT-auditor (RE) plaats te vinden. Let op: elke subsidieaanvraag kent een expliciete deadline die voorschrijft wanneer getroffen maatregelen uiterlijk getoetst dienen te zijn. De rapportage door de IT-auditor, in de vorm van een ISAE3000-assurancerapport, dient uiterlijk 13 weken (module 1) en 22 (modules 2 en 3) weken na deze deadline te zijn ingediend bij het Ministerie van VWS.

BDO als VIPP-auditor

BDO heeft afgelopen periode bijzonder veel ervaring opgedaan als IT-auditor, zowel met VIPP 1 als VIPP 2 trajecten. Tevens is BDO op dit moment volop betrokken bij de voorbereiding van aanvullende VIPP programma’s. Tijdens voorgaande VIPP-trajecten is gebleken dat het vroegtijdig in de hand nemen van een IT-auditor leidt tot duidelijkheid en rust bij de auditee. Verschillende zorginstellingen geven aan het erg waardevol te vinden om al tijdens het aanvraagproces een IT-auditor te betrekken.  

Een gedegen voorbereiding vergroot de slaginskans om de audit in één keer succesvol te doorlopen. Om u te helpen doorloopt BDO samen met u als auditee het normenkader om verwachtingen te bespreken en onduidelijkheden weg te nemen. Indien gewenst voeren wij een pre-audit uit en ontdekken we verbeterpunten tijdig. Na de proefaudit volgt het daadwerkelijke moment van audit. Naast de uitvoer hiervan geeft BDO ook advies op het gebied van implementatie van de VIPP 5 normen. 

Mocht u interesse hebben in bovenstaande dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs om uw wensen te bespreken.