Artikel:

Uitstel van betaling belasting voor detailhandel nieuwe coronamaatregel?

16 november 2021

Update 26 november 2021:

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen zijn tijdens de persconferentie aanvullende coronasteunmaatregelen aangekondigd, waaronder een verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Lees hier de meest recente informatie over de mogelijkheden voor bijzonder uitstel van betaling.

To pay or not to pay…

Na een paar maanden zonder coronapersconferenties was het op 2 november 2021 weer zo ver……. Het demissionaire kabinet kondigde nieuwe coronamaatregelen aan. De nieuwste maatregelen van 12 november 2021 hebben opnieuw een grote impact op de retailbranche.

Invloed coronamaatregelen op detailhandel

Met ingang van 6 november 2021 zijn de mondkapjes weer verplicht voor bezoekers van de detailhandel. Daarnaast zijn per 13 november 2021 de openingstijden beperkt. Een andere maatregel waar per eind november 2021 aan wordt gedacht, is de invoering van het coronatoegangsbewijs op locaties waar veel mensen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet-essentiĆ«le detailhandel zoals kledingzaken, speelgoedwinkels en winkels in huishoudelijke en interieurartikelen. Deze aanscherping is vooral bedoeld voor dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad, een hoog aantal besmettingen en volle ziekenhuizen. Gezien de laatste ontwikkelingen in het aantal besmettingen en de bezetting van de ic’s valt niet uit te sluiten dat de maatregelen in het hele land ingevoerd worden.

De detailhandel wordt daarmee, met de feestdagen in het vooruitzicht, voor een tweede jaar op rij hard getroffen in een periode van het jaar waarin relatief gezien veel omzet wordt gedraaid. De invoering van de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs heeft op basis van verschillende inschattingen een negatieve impact op de verwachte omzet van 20 tot 30%. Dit leidt in de detailhandel tot de vraag of lopende belastingverplichtingen voldaan dienen te worden aan de Belastingdienst of uitgesteld kunnen worden.

Uitstel van betaling?

Per 1 oktober 2021 zijn de speciale coronamaatregelen voor het verkrijgen van uitstel van betaling voor belastingschulden komen te vervallen. Slechts in uitzonderlijke individuele gevallen zal de Belastingdienst bereid zijn om uitstel van betaling te verlenen. Een dreigende omzetdaling als gevolg van aangekondigde coronamaatregelen vindt de Belastingdienst vooralsnog geen reden om uitstel van betaling te verlenen aan individuele bedrijven. Het zou fijn zijn als de politiek de dreigende impact van de aangekondigde maatregelen in deze periode van het jaar inziet en wederom een regeling opzet die het voor de Belastingdienst mogelijk maakt om eenvoudig aanvullend uitstel van betaling te verlenen aan de detailhandel. Dat zou het voor de detailhandel mogelijk maken om eerst de impact van de aangescherpte coronamaatregelen af te wachten voordat de belastingschulden moeten worden betaald.

Waar moet u op letten?

Vooralsnog is het duimen dat de maatregelen beperkt blijven, de klanten naar de winkels blijven komen, en de overheid niet besluit om de detailhandel weer in de belangrijkste retail-maanden te sluiten. Het is voor u als ondernemer van belang om alert te zijn voor dreigende betalingsonmacht en te beoordelen of de huidige situatie reden geeft om toch individueel uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan te vragen. Daarbij dient er tevens aandacht te zijn voor tijdige melding van betalingsonmacht.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit perspectief, neem dan gerust contact op met onze belastingadviseurs of uw contactpersoon bij BDO.