Tonen 1 - 9 of 491
1 2 3 4 5 ...
27 juni 2017

In 2017 is het lage inkomensvoordeel ingevoerd. Daarnaast wordt per 2018 het systeem van de premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen. Wat betekenen deze wijzigingen voor u?

/nl-nl/perspectieven/juiste-opgave-van-de-verloonde-uren-van-belang-voor-de-loonkostenvoordelen
27 juni 2017

Is het voor bedrijven wettelijk toegestaan om via een voorbereid faillissement het bedrijf door te laten starten in afgeslankte vorm? En op die manier werknemers zomaar te ontslaan? Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed uitspraak.

/nl-nl/perspectieven/doorstarten-met-behulp-van-een-pre-pack-is-het-einde-in-zicht
26 juni 2017

Heeft u oproepkrachten in dienst, dan is het vaak praktischer om een ‘all-in’ uurloon af te spreken. Hierin zijn de vakantiebijslag en de opbouw van vakantiedagen al verwerkt. Maar is een all-in loon wettelijk toegestaan?

/nl-nl/perspectieven/is-all-in-loon-een-verstandige-keuze-voor-werkgevers
26 juni 2017

Met een socialezekerheidsverdrag maken landen afspraken over de sociale verzekeringen van burgers wanneer zij bijvoorbeeld in Nederland wonen en tijdelijk in het buitenland werken. Op 1 september 2017 treedt het socialezekerheidsverdrag met China in werking. Welke gevolgen heeft dit voor u?

/nl-nl/perspectieven/socialezekerheidsverdrag-nederland-china-treedt-in-werking-per-1-september-2017
23 juni 2017

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2017 nieuwe, strenge transparantieregels voorgesteld voor intermediairs die voor hun cliënten fiscale planningsconstructies opzetten en promoten. Deze regels zijn voorgesteld om agressieve fiscale planning tegen te gaan.

/nl-nl/perspectieven/europese-commissie-maakt-voorstel-voor-nieuwe-transparantieregels-bekend
22 juni 2017

Klopt het dat er onduidelijkheid bestaat of het bieden van jeugdhulp en jeugdzorg onder de vennootschapsbelasting valt? En zo ja, waarom? De Kamerleden Raemakers en Bergkamp van D66 stelden Kamervragen om opheldering te krijgen.

/nl-nl/perspectieven/kamervragen-vennootschapsbelastingplicht-jeugdhulp-en-jeugdzorg
21 juni 2017

De Evaluatiewet WNT is op 21 maart aangenomen in de Eerste Kamer en treedt op 1 juli 2017 in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

/nl-nl/perspectieven/evaluatiewet-wnt-per-1-juli-2017-in-werking
21 juni 2017

Voor u als werkgever zijn er talloze mogelijkheden om uw werknemers te stimuleren en te motiveren. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u als werkgever vooral op letten?

/nl-nl/perspectieven/hoe-beloont-en-motiveert-u-uw-werknemers
21 juni 2017

De Duitse Bundestag heeft op 27 april 2017 het Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen aangenomen. Kern van deze wet is de invoering van een licentieaftrekbeperking waarmee Duitsland de fiscale aftrek beperkt van vergoedingen voor licentierechten en andere...

/nl-nl/perspectieven/duitsland-voert-aftrekbeperking-voor-gebruiksvergoedingen-in
Tonen 1 - 9 of 491
1 2 3 4 5 ...