Artikel:

Uitdagingen en oplossingsrichtingen Participatiewet voor 2019 en verder

18 september 2018

De Participatiewet is nog alles behalve ‘going concern’. Het behalen van doelstellingen blijft achter. Daarnaast wordt het re-integratiedeel van het budget soms gebruikt voor de tekorten op Jeugdhulp of Wmo. Door het ongedeelde budget in het sociaal domein, moeten gemeenten meer dan voorheen zélf sturen. Als partner van het Congres sociaal domein van Binnenlands Bestuur op 8 november staat BDO tijdens een deelsessie stil bij de uitdagingen én oplossingsrichtingen voor 2019 en verder.

Uitstroom bijstand

Weener XL, de dienst die voor de gemeente ’s-Hertogenbosch de Participatiewet integraal uitvoert, heeft een grote uitstroom uit de bijstand bereikt. Optimale sturing is mogelijk, doordat de uitvoering van de Participatiewet in één hand ligt. Ook worden werkgevers vraaggericht en vanuit één, brede doelgroep bediend. Tijdens de deelsessie van BDO vertelt algemeen directeur Sjoerd van het Erve van Weener XL hoe hij de doelstellingen heeft bereikt en hoe hij zich voorbereidt op de komende jaren.

Bezoek het congres met korting

Als partner van het Congres sociaal domein mag BDO relaties een korting van 50 procent aanbieden op de reguliere toegangsprijs (225 euro exclusief btw als abonnee van Binnenlands Bestuur, 295 euro exclusief btw als niet-abonnee).

Vraag kortingscode aan