Artikel:

Uitbreiding TVL- en NOW-regeling & bezwaarmogelijkheden

09 december 2021

Het kabinet heeft opnieuw een uitbreiding van de TVL- en NOW-regeling aangekondigd om de gevolgen van de meest recente coronamaatregelen op te vangen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

TVL

Er komt een uitbreiding van de TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021. Hierdoor ontstaat recht op subsidie voor de vaste lasten van ondernemingen en organisaties die worden geconfronteerd met ten minste 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. De subsidie wordt berekend op basis van het omzetverlies, een vastgesteld percentage vaste lasten in de sector en een subsidie­percentage van 100%. Het maximale subsidiebedrag dat een MKB-onderneming kan ontvangen wordt € 550.000. Voor niet-MKB ondernemingen wordt het maximale subsidiebedrag € 600.000. Hiernaast wordt de staatssteungrens aangepast van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen vanaf het vierde kwartaal van 2021. Meer informatie over de TVL is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

NOW

Ook komt de NOW-regeling terug voor een vijfde ronde. Hierdoor ontstaat recht op subsidie voor betaling van de loonkosten bij een omzetverlies van ten minste 20%. Dit omzetverlies wordt berekend over de meetperiode november en december 2021. Het subsidiepercentage is gelijk aan de vorige tranche (85%) en de subsidie is in beginsel gebaseerd op de loonsom van september 2021. Ondernemingen en organisaties die uiterlijk 30 september 2021 zijn gestart kunnen ook een beroep doen op de nieuwe regeling. Aanvragen kunnen naar verwachting in december 2021 worden ingediend via de website van het UWV. Bekijk meer informatie over de NOW-regeling op de themapagina van BDO.

Bezwaarmogelijkheden

Ondernemingen en organisaties die de afgelopen twee jaar een beroep hebben gedaan op het steun- en herstelpakket worden soms geconfronteerd met onredelijke situaties. In dat soort gevallen kan het zinvol zijn om te onderzoeken of een bezwaarprocedure tot de mogelijkheden behoort. De ervaring leert dat zowel de RVO als het UWV in sommige situaties coulant blijken. Zo hebben specialisten van BDO de afgelopen tijd bezwaarprocedures gevoerd in onder meer de volgende gevallen:

TVL-regeling

  • Discussie over de uitleg en reikwijdte van bepaalde begrippen (bv. omzet, financiële moeilijkheden en groepssamenstelling);

  • Het krijgen van een afwijzende beslissing na het laten verstrijken van een termijn. Ons advies is te proberen om in bezwaar te komen tot een alternatieve beoordeling, aangezien ondernemers al in financiële moeilijkheden verkeren en de steun vaak hard nodig hebben;

  • De situatie dat de SBI-code die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel niet overeenkomt met de feitelijke activiteiten, met als gevolg een lagere TVL-subsidie.

NOW-regeling

  • Er heeft in de referentiemaand een incidentele betaling plaatsgevonden, waardoor sprake is van een niet-representatieve loonsom. Denk aan een incidentele bonus- of cao-uitkering. Een dergelijke incidentele betaling leidt tot een lagere NOW-subsidie en kan in bezwaar doorgaans uit de loonsom worden gefilterd, wanneer de betaling uit de loonaangifte kan worden afgeleid;

  • Tussen de subsidieaanvraag en het verzoek tot vaststelling van de subsidie is de rechtsvorm en/of het loonheffingennummer gewijzigd. In dit soort situaties zal het verzoek tot vaststelling van de subsidie van de nieuwe juridische entiteit c.q. het nieuwe loonheffingennummer doorgaans worden afgewezen. Het UWV kan in bezwaar echter gegevens aan elkaar koppelen wanneer de onderneming feitelijk is voortgezet en er materieel niets is gewijzigd.

Tot slot

Heeft u een vraag over het steun- en herstelpakket of de mogelijkheden tot het voeren van een bezwaarprocedure? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van BDO Legal via [email protected]