Artikel:

TVL: verkeerde SBI-code, toch subsidie?

20 april 2021

De overheid stelt al een geruime tijd subsidie beschikbaar voor organisaties en ondernemingen die door de coronamaatregelen veel omzet hebben verloren. Dit doet zij onder andere via de TVL-regeling. De TVL is bedoeld als subsidie voor het kunnen betalen van de vaste lasten. De laatste tijd is de werkingssfeer van de TVL-regeling behoorlijk verruimd. Zo kunnen ook grotere organisaties en ondernemingen een beroep doen op de TVL, zijn de subsidies verhoogd en zijn de SBI-codes die voor subsidie in aanmerking komen flink uitgebreid. Hierdoor is de TVL-regeling interessant geworden voor bijna alle organisaties en ondernemingen met ten minste 30% omzetverlies.

SBI-codes

De subsidie op grond van de TVL-regeling is mede afhankelijk van de SBI-code die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat. Uitgangspunt is dat de organisatie of onderneming verantwoordelijk is voor een juiste en actuele inschrijving van de SBI-code. In bepaalde gevallen is gebleken dat de feitelijke activiteiten van de organisatie of onderneming niet overeenkomt met de SBI-code die in het Handelsregister staat. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de TVL-subsidie.

Rechtspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft recent een aantal uitspraken gedaan over de wijze waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) de SBI-code voor de TVL-subsidie moet vaststellen. Zo heeft het CBb geoordeeld dat de RvO nader onderzoek moet verrichten naar de feitelijke situatie op de peildatum voor het bepalen van de SBI-code (15 maart 2020) wanneer een organisatie of onderneming aanvoert dat de SBI-code die als hoofdactiviteit geregistreerd staat niet overeenkomt met de feitelijke situatie. De RvO moet in dat geval ook kijken naar andere zaken die in het Handelsregister staan (zoals nevenactiviteiten of de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten) wanneer die beter aansluiten bij de feitelijke situatie.

Bezwaarprocedure

Mede naar aanleiding van de uitspraken van het CBb is de TVL-regeling aangepast. In de TVL-regeling zijn twee hardheidsclausules opgenomen, waardoor in bepaalde situaties toch subsidie kan worden verstrekt op basis van de feitelijke hoofdactiviteit van de onderneming op 15 maart 2020. Hierdoor zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een bezwaarprocedure te starten en zo de RvO nader onderzoek te laten doen naar de feitelijke hoofdactiviteit op 15 maart 2020, bijvoorbeeld in één van de volgende situaties:

  1. een nevenactiviteit in het Handelsregister op 15 maart 2020 betrof feitelijk de hoofdactiviteit;
  2. de feitelijke hoofdactiviteit stond op 15 maart 2020 wel verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister, maar was nog niet gekoppeld aan een (juiste) SBI-code;
  3. de feitelijke hoofactiviteit stond op 15 maart 2020 wel verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister, maar sloot niet aan met de gekoppelde SBI-code;
  4. de feitelijke situatie van de organisatie of onderneming was op 15 maart 2020 aantoonbaar anders dan de activiteitenomschrijving en gekoppelde SBI-code(s) in het Handelsregister. 

Afhankelijk van de situatie en de bewijsstukken die voorhanden zijn kan zo’n bezwaarprocedure mogelijk leiden tot een voor de TVL gewijzigde SBI-code en daarmee tot (een hogere) TVL-subsidie. Bijvoorbeeld wanneer eerder een beroep is gedaan op de TVL en geen of een lagere TVL-subsidie is vastgesteld, maar mogelijk ook wanneer eerder geen beroep op de TVL is gedaan vanwege de veronderstelling dat de SBI-code een TVL-aanvraag blokkeert. Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

Conclusie

Heeft u wegens een verkeerde SBI-code geen of een lagere TVL-subsidie ontvangen of geen TVL-aanvraag ingediend? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van BDO Legal. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en staan u ook graag bij in een eventuele aanvraag- en/of bezwaarprocedure.