BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Treft de 30%-regeling doel?

19 juni 2017

Op 13 juni 2017 is het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ van Dialogic aangeboden aan de Kamer. Normaliter worden dit soort onderzoeken aangeleverd om discussies uit te lokken bij de kabinetsformaties, maar aangezien dit moeizaam verloopt is dit een van de onderzoeken die is gepubliceerd ter kennisgeving. Grote veranderingen in deze aantrekkelijke regeling voor buitenlandse expats zal er echter (vooralsnog) niet van komen.

De bedoeling van de 30%-regeling

De 30%-regeling is bedoeld voor het aantrekkelijk houden van het Nederlandse vestigingsklimaat, immers, onze buurlanden kennen vergelijkbare regelingen. De 30%-regeling maakt het mogelijk om financieel voordelig werknemers met specifieke deskundigheid naar Nederland te halen. Dit komt erop neer dat werkgevers een lager brutoloon kunnen uitbetalen, maar dat de werknemer alsnog een hoger nettoloon kan genieten. Maximaal 30% van het brutoloon mag namelijk volgens deze regeling onbelast vergoed worden aan de werknemer.

Het rapport over de 30%-regeling

Het rapport, opgesteld door Dialogic, concludeert dat de 30%-regeling doelmatig en doeltreffend is. De regeling is eenvoudig in gebruik voor zowel de werkgevers en voor de controlekant, de Belastingdienst. Bovendien zijn er meer voordelen (lees: opbrengsten) op financieel en economisch vlak dan de administratieve lasten die daar tegenover staan. Kortom, de boodschap is dat de 30%-regeling moet blijven voortbestaan, maar wel met mate. De ongelijkheid groeit namelijk door het verschil in inkomen van de ingekomen expats. Er wordt bij deze regeling namelijk wel rekening gehouden met de hogere kosten in levensonderhoud van de expats - en daarvoor wil Nederland hen compenseren -, maar geen rekening houden met de hoogte van het loon dat zij verdienen. Dit laatste is over het algemeen marktconform of hoger omdat zij over specifieke deskundigheid beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is (het gemiddelde brutoloon ligt rond de €84.000 per jaar, maar verschilt sterk per vaksector). Om deze zwakte in de 30%-regeling te verdoezelen stelt Dialogic de volgende aanpassingen voor:

  • verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van acht jaar (huidig) naar vijf of zes jaar;
  • vergroten van de 150-kilometergrens;
  • verlaging van het forfait bij inkomens boven de €100.000; en
  • andere aanpassingen (zoals een ander percentage dan 30%), maar deze liggen minder voor de hand.

Het is afwachten op de Kamer wat er met dit onderzoek gedaan wordt en/of er aanpassingen worden doorgevoerd in de huidige regeling.

Extraterritoriale kosten vs. 30%-regeling

Naast de 30%-regeling kan ook gekozen worden voor een andere vorm van compensatie, namelijk het onbelast vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten. Het vergoeden van de extraterritoriale kosten is voordeliger indien de werknemer meer kosten maakt dan de onbelaste vergoeding die de 30%-regeling biedt. Dit zal met name het geval zijn voor expats met lagere inkomens of afkomstig uit een land met minder welvaart zoals India. Uit onderzoek blijkt vervolgens dat voor deze optie weinig wordt gekozen gelet op de eenvoud van de 30%-regeling. In samenhang met het hierboven genoemde verschil in inkomens, raden de onderzoekers de Kamer aan om de discussie aan te gaan voor wat betreft de reikwijdte van de extraterritoriale kosten en de verhouding hiervan met de 30%-regeling.

Gelijktijdig een ander rapport over de 30%-regeling gepubliceerd

Vrijwel gelijktijdig, maar onafhankelijk van het rapport van Dialogic, is het rapport ‘Monitoring Vestigingsklimaat’ van Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), welke ressorteert onder de minister van Economische Zaken gepubliceerd. Dit rapport gaat eveneens in op de vraag of de 30%-regeling positief effect heeft op het Nederlandse vestigingsklimaat. De uitkomsten hiervan zijn gelijk aan het evaluatierapport: beide rapporten inzicht in de effecten van de 30%-regeling in Nederland en bevestigt hiermee dat de 30%-regeling niet meer weg te denken is uit het Nederlandse belastingpakket. We verwachten dat er geen stelselwijziging komt, maar een aanpassing van de regeling wordt niet uitgesloten.

Meer informatie

De BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing beschikt over uitgebreide kennis over internationale detacheringen en grensoverschrijdend werken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met het secretariaat van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing via (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.

Meer weten over alle actualiteiten op het gebied van de loonbelasting, sociale zekerheid en arbeidsrecht? Bezoek dan de Landelijke Actualiteitendagen. Meer weten over alle mogelijke belastingvrije vergoedingen? De workshops over de werkkostenregeling vinden ook dit jaar nog plaats.