Artikel:

Toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen 2019

28 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de berekening van de loonbelasting van alle buitenlandse belastingplichtigen voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de loon- en inkomstenbelasting. Door de lagere heffingskortingen betalen zij meer loonbelasting. En dat betekent dat zij van hun werkgever of uitkeringsinstantie een lager loon of een lagere uitkering uitbetaald krijgen. 

Inwoners van NL recht op belastingdeel van loonheffingskorting

Alleen inwoners van Nederland hebben vanaf 1 januari 2019 recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Voor het belastingdeel van 1 van de heffingskortingen, de arbeidskorting, geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een land van de landenkring, hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Landen van deze landenkring zijn:

  • een andere lidstaat van de Europese Unie (EU);
  • een staat van de Europese Economische Ruimte; 
  • Zwitserland, of;
  • een van de BES-eilanden.

Vanaf 1 januari 2019 moet de werkgever of uitkeringsinstantie dus bepalen of hij voor een werknemer wel of niet rekening moet houden met het belastingdeel van de heffingskortingen. En of hij misschien alleen rekening moet houden met het belastingdeel van de arbeidskorting. Daarvoor moet de werkgever of uitkeringsinstantie dus weten van welk land een werknemer (fiscaal) inwoner is, zodat hij de juiste loonbelastingtabel kan gebruiken. De specialisten van de Adviesgroep loon- en Premieheffing (ALP) hebben hiervoor een handig hulpmiddel beschikbaar. De groep buitenlandse belastingplichtigen die ook recht heeft op andere heffingskortingen (zoals het belastingdeel van de algemene heffingskorting, de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting en/of de alleenstaande ouderenkorting) ontvangen deze hierdoor niet langer via de salarisadministratie c.q. inhouding van loonbelasting, maar kan deze alleen te gelde maken in de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld via een voorlopige aanslag.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van heffingskortingen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. U kunt ons natuurlijk ook een mail sturen of bellen via (070) 338 07 22.