Artikel:

Toekomstige opvolger van het familiebedrijf? Bereid je goed voor!

24 oktober 2018

Als (potentiële) opvolger in het familiebedrijf komt er enorm veel op je af. Je leert het bedrijf kennen, maar ook de klanten, leveranciers, medewerkers, de processen. Om nog maar niet te spreken van de zaken waar je als eigenaar mee te maken krijgt. BDO begeleidt veel opvolgingsprocessen en weet daarom welke vragen opvolgers hebben. Vanuit die ervaring hebben wij een reeks masterclasses ontwikkeld, waarin we je meenemen door de belangrijkste thema’s waar je als (toekomstig) opvolger van het familiebedrijf mee te maken krijgt.

Bedrijfs- én familiebelangen bij overdracht

Overdracht van bedrijven naar de volgende generatie is een complexe materie. Het gaat immers om de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap met – zeker voor de gemiddelde ondernemer – fiscale, juridische en financiële valkuilen. Voor familiebedrijven spelen daarnaast ook de spanningsvelden tussen familie- en bedrijfsbelangen een belangrijke rol in het proces. Het succes van zo’n proces is afhankelijk van een tijdige voorbereiding, een gestructureerde aanpak, duidelijkheid en voldoende aandacht voor de verschillende aspecten die voor de kwaliteit ervan bepalend zijn.

Goed voorbereid dankzij NextGen Masterclass

Speciaal voor de NextGen - de volgende generatie van potentiële opvolgers binnen familiebedrijven - organiseert BDO een NextGen Masterclass. In vijf bijeenkomsten wordt door familiebedrijvenspecialisten van BDO een aantal thema’s behandeld waarmee de volgende generatie te maken gaat krijgen in hun rollen als medewerker, directeur, eigenaar of familielid.

Na dit programma ben je beter in staat om het opvolgingsproces te begrijpen en dus actiever mee te denken over de inrichting daarvan. Het programma zet je bovendien aan het denken over jouw familiebedrijf en de rol die je wilt hebben daarin. Ook levert het je waardevolle momenten en nieuwe contacten op met leeftijdsgenoten, die in eenzelfde belangrijke levensfase en omgeving zitten. Hierdoor is het programma de ideale voorbereiding voor een opvolgingsproces.

Opvolging iets voor later?

Dit programma is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de NextGen die op korte termijn de leiding overneemt. Het programma draagt ook bij aan kennis en inzicht in het familiebedrijf, zodat de volgende generatie een onderbouwde keuze kan maken of ze een rol willen spelen binnen het familiebedrijf (als eigenaar, directeur of als medewerker).

NextGen Masterclass door het hele land

BDO organiseert een reeks van masterclasses door het hele land. Dus ook een in jouw regio! Je ontmoet daar bovendien andere toekomstige opvolgers van familiebedrijven om je netwerk uit te breiden, en met wie je kunt sparren in een vertrouwelijke omgeving. Klik hier voor meer informatie over het programma, of schrijf je direct in!

SCHRIJF JE IN VOOR NEXTGEN MASTERCLASS