Artikel:

Teruggaaf buitenlandse btw

22 mei 2017

Heeft u als ondernemer in 2016 buitenlandse btw betaald over goederen of diensten die u (gedeeltelijk) gebruikt voor uw btw-belaste activiteiten? Er zijn mogelijkheden om deze buitenlandse btw terug te vragen.

Btw uit andere EU-landen

Via een speciale (portaal)site van de Nederlandse Belastingdienst kan de btw van andere Europese landen worden teruggevraagd. Om een elektronisch teruggaafverzoek in te dienen moet u eenmalig inloggegevens aanvragen bij de Belastingdienst. Via de portaalsite stuurt de Belastingdienst het teruggaafverzoek door naar de Belastingdienst in het EU-land waar de btw wordt terug gevraagd. Binnen 4 maanden na het verzoek ontvangt u bericht of het betreffende EU-land de teruggaaf verleent.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • In het EU-land waar u btw terugvraagt bent u niet geregistreerd voor de btw en zou dat ook niet moeten zijn (u doet daar geen btw-aangifte en zou daar geen btw-aangifte moeten doen). Anders kunt/moet u de btw in de betreffende buitenlandse btw-aangifte als voorbelasting aftrekken;
  • U heeft in het EU-land btw betaald over goederen, diensten of invoer uit een niet EU-land;
  • U gebruikt de aangeschafte goederen of diensten (gedeeltelijk) voor btw-belaste activiteiten;
  • U beschikt over een factuur die aan u is gericht en aan de wettelijke factuurvereisten van het betreffende EU-land voldoet.

Indien u geen recht op aftrek heeft, kan de buitenlandse btw niet worden teruggevraagd. In Nederland is dit bijvoorbeeld het geval als u geen ondernemer bent voor de btw, uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht, onder de landbouwregeling valt of als u ontheffing heeft van administratieve verplichtingen. Daarnaast wordt de btw op sommige kosten van aftrek uitgesloten, zoals in Nederland de btw op horecabestedingen. De Europese btw-wetgeving kan echter in elk EU-land anders zijn geïmplementeerd, waardoor het ene EU-land wel btw-aftrek verleend op bepaalde kosten, terwijl een ander EU-land dat niet doet. Het is daarom van belang van tevoren in kaart te brengen in hoeverre de btw op bepaalde kosten in een bepaald land in aftrek kan worden gebracht.

Wanneer kunt u een verzoek om teruggaaf indienen?

Teruggaaf over een kalenderjaar: Terug te vragen btw-bedrag bedraagt minimaal € 50.
Teruggaaf over kortere periode: Periode waarover teruggaaf wordt gevraagd bedraagt minimaal 3 maanden. Terug te vragen btw-bedrag bedraagt minimaal € 400. 
Deadline: Het verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt.

Indien in 2016 buitenlandse EU-btw aan u in rekening is gebracht, dient u deze dus uiterlijk 30 september 2017 terug te vragen.

Btw uit non EU-landen

Afhankelijk van het betreffende land is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de btw die in een non-EU-land is betaald terug te vragen. Om na te gaan hoe een teruggaaf mogelijk is en onder welke voorwaarden, dient er contact te worden opgenomen met uw adviseur in het betreffende non EU-land. De portaalsite kan namelijk niet worden gebruikt bij het terugvragen van btw in non-EU-landen. Let op! In meerdere non-EU landen geldt als deadline dat het verzoek binnen moet zijn vóór 1 juli.

Meer informatie

BDO beschikt over een internationaal netwerk, met meer dan 67.000 professionals die gevestigd zijn in 158 verschillende landen in de wereld. BDO kan als intermediair een teruggaafverzoek voor u indienen op de portaalsite of contact opnemen met haar collega’s in de non EU-landen om te bekijken of een btw-teruggaaf mogelijk is. Wilt u meer informatie of wenst u hulp bij uw teruggaaf van buitenlandse btw? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs.