Artikel:

Teruggaaf btw uit VK? Uiterlijk tot en met 31 december 2022

15 september 2022

Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit een feit en maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Dit heeft ook gevolgen voor manier waarop de btw die na de Brexit is betaald in het Verenigd Koninkrijk moet worden teruggevraagd. Wij zetten een aantal aandachtspunten voor u op een rij.

Het teruggaafverzoek

EU-ondernemers kunnen btw die zij hebben betaald in het Verenigd Koninkrijk terugvragen via het formulier ‘VAT65A’ dat schriftelijk moet worden ingediend bij HM Revenue and Customs (HMRC): de Britse belastingdienst.

Een verzoek kan niet worden ingediend als de ondernemer btw had moeten betalen in het Verenigd Koninkrijk of wanneer hij daar door middel van een hoofd- of nevenvestiging gevestigd is. Aan het btw-bedrag dat kan worden teruggevraagd, zit geen maximum. Wel moet – afhankelijk van de periode waarvoor het teruggaafverzoek gedaan wordt – een minimumbedrag worden teruggevraagd.

Let op! Het Verenigd Koninkrijk hanteert voor het terugvragen van btw een termijn die afwijkt van de termijn voor het terugvragen van btw uit EU-landen. Het jaar waarover btw kan worden teruggevraagd loopt van 1 juli van het kalenderjaar tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. De btw kan vervolgens tot uiterlijk 31 december van dat jaar worden teruggevraagd.  De UK btw over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 dient dus uiterlijk 31 december 2022 te worden teruggevraagd.

Noord-Ierland

Voor het terugvragen van btw die is betaald in Noord-Ierland, geldt een bijzonderheid. Het terugvragen van btw op de levering van goederen in Noord-Ierland verloopt via het portaal van de Belastingdienst van de eigen lidstaat (zie over de procedure hiervoor ons eerdere perspectief). Het terugvragen van btw op diensten verloopt daarentegen volgens de in dit artikel behandelde procedure. Dit laatste geldt ook voor facturen die zowel goederenleveringen als diensten bevatten.

Let op! Dit betekent dat de termijnen voor het terugvragen van btw op de levering van goederen in Noord-Ierland enerzijds en de btw op diensten anderzijds uit elkaar lopen.

Meer informatie?

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam indien u vragen heeft over het indienen van een teruggaafverzoek. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.