Artikel:

Terugblik horeca-event: de samenvatting

30 november 2017

Het consumentenvertrouwen blijft groeien en dat merkt de horecabranche als eerste. De branche is volop in beweging als het gaat om personeel, waardecreatie en fiscaliteit. Met de nieuwe horeca-cao voor 2 jaar, de toenemende ketenvorming én het nieuwe regeerakkoord heeft de horecaondernemer veel op zijn bordje liggen. Daarom organiseerden wij begin november een event op Paleis Soestdijk, speciaal voor horecaondernemers. Hieronder vatten wij kort het inhoudelijke programma per thema voor u samen.

Personeel

Binnen de huidige arbeidskrapte heeft de horecaondernemer een enorme uitdaging om goed gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. De ondernemer zal het personeel moeten blijven boeien, en medewerkers in de horeca moeten bepaalde opleidingen volgen. Is uw onderneming ook een leerbedrijf? Dan zijn voor de opleidingen subsidies. Door de nieuwe horeca-cao gaan de loonkosten overall toenemen. De vraag is echter of er nog een goede verhouding blijft bestaan tussen de kosten en opbrengsten per gewerkt uur. Dit wordt bovendien sterk beïnvloed door de besteding per gast én de bezettingsgraad.

Voor meer informatie over personeel, download hieronder de update over Juridische ondersteuning m.b.t. arbeidsvraagstukken.

Download factsheet personeel

Waardecreatie

De horecaondernemer heeft iedere dag veel aandacht voor zijn gasten, maar ligt de focus ook wel op de toekomst? Waardecreatie is belangrijk om tot een stabiele organisatie te komen. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding met een extra restaurant of bar, of het doen van investeringen in de huidige onderneming (koop in plaats van huur, verbouwing/ herinrichting). Bij waardecreatie kunt u ook denken aan de kwaliteit van de leveranciers, de brouwer, de bank. Hoe afhankelijk bent u van één of meer partijen en wat is uw relatie met geldverstrekkers? Tevens speelt ook het personeel weer een rol bij waardecreatie. Heeft u medewerkers in vaste dienst of heeft u een flexibele arbeidsschil? Er komt uiteindelijk een moment van overdracht (binnen de familie) of verkoop (aan derden) en dan is het de vraag welke waarde de onderneming op dat moment vertegenwoordigd. Uiteindelijk is de opbrengst het pensioenpotje van de ondernemer.

Voor meer informatie over waardecreatie, download hieronder de factsheet.

Download factsheet waardecreatie

Fiscaliteit

Drie jaar geleden is voor ieder ondernemer de Werkkostenregeling (hierna: WKR) ingevoerd. Binnen de WKR mag een ondernemer nog slechts 1,2% van de loonsom belastingvrij vergoeden aan zijn medewerkers. Alle kosten boven de drempel worden direct belast met 80% loonheffing. Kosten die binnen het forfait vallen zijn bijvoorbeeld de personeelsmaaltijd (ontbijt/lunch), het kerstpakket, de borrel buiten de onderneming, maar ook het bloemetje voor de medewerker. In de praktijk zien wij dat de gemaakte kosten niet direct correct aangewezen worden in de administratie. In de administratie moet duidelijk gedocumenteerd vastliggen waarvoor de kosten gemaakt zijn. De belastingdienst ziet scherp toe op een juiste verwerking van deze kosten. Hierbij maakt de belastingdienst steeds vaker gebruik van een steekproef, waarbij een ‘klein’ foutje kan leiden tot een grote naheffing. Het is dus zaak om de administratie goed op orde te hebben.

Voor meer informatie over fiscaliteit, download hieronder de factsheet.

download factsheet fiscaliteit

Privacy

De wet- en regelgeving op het gebied van dataprivacy verandert continu. Dit uit zich onder andere in de meldingsplicht voor datalekken, de toegenomen boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 ingaat.

Download factsheet privacy

Meer weten?

Benieuwd hoe BDO uw horecaonderneming verder kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van de specialisten van de branchegroep horeca & recreatie.