Artikel:

Tegemoetkoming energieleveranciers bij btw-teruggaaf wegens korting

04 augustus 2022

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 is verlaagde btw-tarief van toepassing op de levering van energie (aardgas, stadsverwarming en elektriciteit). Wij hebben u eerder hierover geïnformeerd. In het huidige artikel informeren wij over het recht op teruggaaf van btw voor de energieleverancier die ontstaat wanneer een korting wordt toegekend op de levering van energie.

Btw-teruggaaf bij verlenen korting

Energieleveranciers verlenen regelmatig welkomst- of overstapkortingen aan afnemers bij het afsluiten van leveringscontracten. De afwikkeling van deze kortingen kan op verschillende momenten plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij aanvang van het contract, na afloop van een gebruiksperiode of gedurende de hele contractperiode. Wanneer een (deel)korting of prijsvermindering voor de levering van energie wordt verleend ontstaat een recht op teruggaaf van btw voor de energieleverancier voor wat betreft de btw begrepen in de korting. Ziet de korting zowel op de periode waarin het algemene btw-tarief van 21% geldt als de periode waarin het verlaagde btw-tarief van 9% geldt? Dit zou betekenen dat energieleveranciers voor het recht op btw-teruggaaf het kortingsbedrag moeten verdelen over een periode waarin het algemene tarief geldt en een periode waarin het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Dit leidt volgens de Staatssecretaris tot een onevenredige administratieve last voor deze ondernemers. 

Praktische oplossing

Om deze administratieve last weg te nemen keurt de Staatssecretaris goed dat 
energieleveranciers die (deel)kortingen verlenen voor leveringen die mede zien op de periode waarin het verlaagde btw-tarief van toepassing is, voor het recht op teruggaaf geen onderscheid hoeven te maken tussen de verschillende tariefperiodes. Naar onze mening een zeer welkome en praktische oplossing voor energieleveranciers. Voor het recht op btw-teruggaaf mag bij (deel)kortingen) worden uitgegaan van btw-tarief dat geldt op het moment waarop het contract dat de (deel)korting bevat is overeengekomen. Om te goedkeuring toe te mogen passen moet wel zijn voldaan aan twee voorwaarden, te weten:

  1. De energieleverancier dient voor alle contracten eenzelfde gedragslijn te hanteren, en;
  2. Als de ondernemer besluit de goedkeuring toe toepassen is hij aan deze keuze gebonden tot het einde van het contract waarin de korting is voorzien.

Meer info? 

Heeft vragen over voornoemde goedkeuring en toepassing in uw situatie? Neem dan contact op met een van onze btw-specialisten. Wij helpen u graag!