Artikel:

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen

21 augustus 2018

Zorginstellingen die dit jaar investeren in energiebesparende maatregelen kunnen subsidie aanvragen voor deze investeringen. De subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (EDZ) is speciaal gericht op zorginstellingen die willen verduurzamen en kan oplopen tot een subsidiebedrag van € 100.000 per instelling. Het aanvragen van de subsidie kan nog tot en met 31 augustus.

Subsidie

De subsidie geldt voor een aantal geselecteerde investeringen. Deze investeringen zijn onder te verdelen in de volgende zes categorieën:

  1. Verlichting (led-verlichting);
  2. Ventilatie en verwarming (warmteterugwinningsystemen en warmtepompen);
  3. Tapwater (warmtepompboiler en waterterugwinningssystemen);
  4. Bouwkundige investeringen (glas, isolatie van wanden, vloeren en dak);
  5. Energie-opwekking (o.a. zonnepanelen en biomassaketels);
  6. Keurmerk (aanvraag van duurzaamheidskeurmerken zoals BREAAM en Milieuthermometer zorg).

Let op! Per investering kan slechts één keer subsidie aangevraagd worden per locatie van de instelling. Wordt de investering op meerdere locaties aangebracht, dan kan er wel per locatie een aanvraag ingediend worden.

Naast de voorwaarde dat het om één van de hiervoor genoemde investeringen dient te gaan, zijn er nog een aantal andere voorwaarden aan de subsidie. Voor de investering dient de zorginstelling over een offerte te beschikken met een datum van na 1 maart 2018. Ook dient het investeringsbedrag uiterlijk 31 december 2018 betaald te zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten (incl. btw) en kan oplopen tot € 100.000 per zorginstelling. Naast een maximumsubsidiebedrag geldt ook een minimumsubsidiebedrag van € 10.000. Het maximum en minimum komt er kort gezegd op neer dat subsidie aangevraagd kan worden voor investeringen met een bedrag van € 66.667 tot € 666.667.

Daarnaast kan een subsidie van € 5.000 verkregen worden voor het aanvragen van een duurzaamheidskeurmerk. Dit bedrag geldt per instelling.

Aanvraag

De subsidie kan nog tot en met 31 augustus aangevraagd worden. Bij de aanvraag dient zowel de offerte als een de-minimisverklaring meegezonden te worden1.

Indien uw instelling gebruik wil maken van de subsidie, raden wij u aan om de subsidie zo spoedig mogelijk aan te vragen. Voor de subsidie heeft het ministerie dit jaar een bedrag van € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld en dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.Desgewenst kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen. Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.

1 Een de-minimisverklaring betreft een verklaring waarin u aangeeft dat de instelling in dit jaar en de afgelopen twee jaren geen subsidie heeft ontvangen onder de de-minimisregeling van meer dan € 200.000.