Artikel:

Stedelijk Museum Amsterdam: ‘Financiële consequenties nog lang voelbaar’

20 mei 2020

Niemand ontkomt aan de gevolgen van de coronacrisis. De impact van deze wereldwijde pandemie is ook evident voor maatschappelijke organisaties, die meer dan ooit moeten laten zien wat ze waard zijn. 

Voor een culturele instelling als Stedelijk Museum Amsterdam zullen de financiële consequenties op verschillende vlakken nog lang voelbaar blijven.

Verlies blijft niet beperkt tot deze periode

“We zijn nu al een tijdje dicht”, vertelt Jacqueline Bongartz, Zakelijk Directeur Stedelijk Museum Amsterdam, in onze visiepaper ‘Maatschappelijke relevantie brengt de toekomst, ook na de coronacrisis’. “Het Stedelijk beschikt gelukkig over een relatief gezonde liquiditeitspositie, zodat we niet direct in liqiditeitsproblemen komen. Maar ook voor ons staat vast dat we dit jaar verlies gaan draaien. Een verlies dat niet alleen beperkt blijft tot de periode dat we dicht zijn.”

Financiële consequenties nog lang voelbaar

“Voor 2021 is het heel lastig inschatten wat de impact gaat zijn van de economische recessie op enerzijds de (internationale) bezoekers en anderzijds op onze fondsen, donateurs en sponsoren uit het bedrijfsleven. De financiële consequenties van de coronacrisis zullen op verschillende vlakken nog lang worden gevoeld.”

Aandacht blijven vragen

“Vanuit die gedachte is het ook belangrijk dat wij ons als culturele sector blijven roeren in de pers en publieke opinie. Dat we als één blok voor onszelf blijven opkomen. Dat is nu hard nodig, meer dan ooit. Ik zie allerlei hoopvolle initiatieven ontstaan, maar het is van groot belang aandacht te blijven vragen. Dat geluid mag de komende tijd zeker niet verstommen.”

Bovenstaande citaten zijn fragmenten uit het testimonial van Jacqueline Bongartz in het visiepaper ‘Maatschappelijke relevantie brengt de toekomst, ook na de coronacrisis’. 

Maatregelen en aanbevelingen voor maatschappelijke organisaties

In ons visiepaper zetten we de belangrijkste steunmaatregelen op een rijtje en doen we concrete aanbevelingen voor maatschappelijke organisaties. Denk daarbij aan fiscale kansen en risico’s, inzicht in geldstromen en duidelijkheid over toekomstvisie.  

We staan in dit document ook stil bij de wereld na corona, want goede doelen/NGO’s, brancheorganisaties en culturele instellingen staan de komende jaren voor nog meer blijvende uitdagingen.
 

DOWNLOAD VISIEPAPER