BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Start toezicht op zzp-wetgeving bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

07 februari 2020

De Belastingdienst start in een deel van de zorg met een sectorgerichte benadering van het toezicht op ZZP-wetgeving. Dat betekent dat bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een (nadere) beoordeling van arbeidsrelaties met ZZP’ers zal plaatsvinden en gecheckt wordt of er wellicht sprake is van een dienstbetrekking. 

Wat is een sectorgerichte benadering?

Bij een sectorgerichte benadering controleert de Belastingdienst de werkwijze zoals deze in de sector wordt toegepast. Het doel is daarbij om:

  • te komen tot een sectorbrede naleving van de regelgeving; 
  • marktverstoring te voorkomen;
  • een gelijk speelveld te creëren voor alle bedrijven binnen de sector. 

Door een sectorgerichte benadering is het bereik vele malen groter dan bij een individuele controle. Voor de Belastingdienst wordt een individuele controle daarna ook effectiever en efficiënter. Daarnaast heeft de Belastingdienst zo meer oog voor een aanpak die binnen de sector gebruikelijk is. 

Waarom juist ziekenhuizen en zelfstandige klinieken? 

Bij de keuze voor de sectorgerichte benadering van de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is gekeken naar verschillende factoren:

  • ZZP-problematiek speelt breed in de zorg;
  • fouten lijken zich op soortgelijke wijze in de sector voor te doen; 
  • bedrijven melden de problematiek zelf;
  • signalen uit bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken.

Wat kunt u verwachten?

De Belastingdienst zal branche- en/of koepelorganisaties benaderen voor de sectorgerichte aanpak. Onderdeel hiervan zullen ook zogeheten deelwaarnemingen bij opdrachtgevers (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) zijn, om te bepalen hoe arbeidsrelaties nu worden gekwalificeerd. Daarbij worden ook bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in de sector betrokken.

Als ziekenhuis of zelfstandige kliniek kan de Belastingdienst u uitnodigen voor een verkennend gesprek als onderdeel van een deelwaarneming. Omdat het een verkenning betreft, heeft dit niet direct tot gevolg dat handhavend wordt opgetreden door de Belastingdienst. Het doel is om tot een sectorspecifieke toekomstgerichte aanpak te komen. Echter, we verwachten dat de Belastingdienst wel handhavend gaat optreden als uiteindelijk niet gewerkt wordt volgens de afspraken die de Belastingdienst met de sector gaat maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de sectorgerichte benadering van het toezicht op ZZP-wetgeving binnen de Zorg? In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid vindt u meer informatie, of neem contact op met een van onze specialisten.