Artikel:

Salariscriteria kennismigrantenregeling en 30%-regeling in 2022

24 december 2021

De kennismigrantenregeling en de 30%-regeling kennen beide een salarisnorm waaraan moet worden voldaan om van de regelingen gebruik te kunnen maken. Hoewel de salarisnormen op elkaar lijken, zijn er toch verschillen. Bovendien wijzigen ze ieder jaar. In dit artikel informeren wij u over de nieuwe salarisnormen voor de kennismigrantenregeling en de 30%-regeling per 1 januari 2022. 

Kennismigrantenregeling

Zijn er kennismigranten werkzaam in uw organisatie of wilt u een kennismigrant in dienst nemen? In 2022 dient het brutoloon per maand van deze kennismigranten minimaal te bedragen:

Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.840 exclusief vakantiebijslag
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.549 exclusief vakantiebijslag
Europese blauwe kaart € 5.670 exclusief vakantiebijslag
Afgestudeerden (het gaat hierbij om een opleiding aan een geaccrediteerde opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland of een vergelijkbare opleiding aan een buitenlandse hogeronderwijsinstelling) € 2.543 exclusief vakantiebijslag

 

30%-regeling

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling is dat de ingekomen werknemer over specifieke deskundigheid beschikt die niet of schaars beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sinds 2012 wordt deze voorwaarde ingevuld met een salarisnorm.

Wanneer aan de werknemer een 30%-regeling is toegekend, dient doorlopend aan deze salarisnorm te worden voldaan. De jaarlijkse verhoging van de salarisnorm geldt dus zowel voor nieuwe aanvragen als voor reeds toegekende 30%-regelingen. Heeft u in 2022 werknemers in dienst die in aanmerking komen voor de 30%-regeling of aan wie al een 30%-regeling is toegekend? In 2022 dient het belastbaar loon (exclusief de gericht vrijgestelde vergoeding) van deze werknemers minimaal te bedragen:

Loon werknemer met specifieke deskundigheid  € 39.467
Loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 30.001

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kennismigrantenregeling en/of de 30%-regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen BDO of met een van onze loonheffingenspecialisten. Zij helpen u graag.