BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Roerige brexit tijden; situatie blijft onvoorspelbaar

18 april 2019

Hoewel het Verenigd Koninkrijk uitstel tot 31 oktober heeft gekregen, is brexit nog steeds volledig onvoorspelbaar en allerlei scenario’s passeren de revue. Maar dat brexit invloed heeft op organisaties is wel duidelijk. Of uw onderneming nu te maken heeft met de levering of aankoop van goederen, dienstverlening of personeel, de brexit raakt u! Het heeft gevolgen voor het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. In dit artikel hebben we de mogelijke gevolgen nog eens voor u op een rij gezet.

Vennootschapsbelasting

Momenteel kent Nederland in de dividendbelasting een vrijstelling voor uitkeringen aan aandeelhouders binnen de EU of aan verdragslanden, mits aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Hoewel het Verenigd Koninkrijk een verdragsland blijft, zijn er voor EU lidstaten meer mogelijkheden voor aantoning dat men aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Tevens geldt voor beleggingsfondsen de mogelijkheid om geheven dividendbelasting terug te vragen. Hierbij gelden strengere regels voor derde landen, te weten niet-EU lidstaten. Wat voor dividenden geldt, geldt in de toekomst mogelijk ook voor rente- en royaltybetalingen.

Douane

Wanneer het Verenigd Koninkrijk niet langer tot de EU behoort, zal het als een derde land worden behandeld. In dat geval zullen ondernemingen die handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk te maken krijgen met allerlei douaneformaliteiten en -verplichtingen, zoals invoerrechten en andere heffingen zoals antidumpingrechten en accijns. Bovendien kunnen zij dan te maken krijgen met bepaalde vergunningen en certificaten die vereist zijn voor het in- en uitvoeren van goederen. Dit kan leiden tot enorme vertragingen en extra kosten.

Btw

Ook voor de btw geldt dat het Verenigd Koninkrijk na brexit zal gelden als een derde land en de Europese Btw-richtlijn niet meer zal toepassen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld transacties met goederen vanuit de EU van en naar het Verenigd Koninkrijk (intracommunautaire transacties zullen dan invoer- respectievelijk uitvoertransacties worden). Bovendien zullen bepaalde vereenvoudigingsregels voor bijvoorbeeld ABC-transacties, afstandsverkopen en het kunnen doen van MOSS-aangiftes voor TBE diensten aan consumenten niet meer van toepassing zijn. Ook zullen teruggaafverzoeken voor Engelse btw die aan uw onderneming zijn gerekend, en die u nu via de digitale procedure via de Nederlandse Belastingdienst terugvraagt, naar alle waarschijnlijkheid bij de lokale Belastingdienst in het Verenigd Koninkrijk ingediend moeten worden. Andersom geldt dit ook voor ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk die lokale btw in EU-landen in rekening hebben gekregen.

HR-aspecten

De brexit heeft ook gevolgen voor de loonheffingen en sociale zekerheid. Hierbij kan men denken aan het volgende:

  • Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn en waarvan het inkomen (deels) in Nederland is belast (buitenlandse belastingplichtigen) verliezen bijvoorbeeld na de terugtrekking, zonder nadere maatregelen, het recht op eventuele persoonsgebonden aftrekposten. Dit kan een betekenisvol effect hebben op het netto inkomen of salaris van die werknemers;
  • Zonder overgangsrecht zullen de bestaande Europese verordeningen op het gebied van sociale zekerheid (met de bijbehorende A1-verklaringen) niet meer gelden in de relatie tot het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks dat in Nederland een beleidsbesluit is gepubliceerd om de directe gevolgen van een brexit te verzachten, zullen de fiscale gevolgen niet voorkomen kunnen worden.

Arbeidsrechtelijke en juridische aspecten

Ook vanuit een juridisch perspectief zal het Verenigd Koninkrijk als een derde land worden behandeld en zullen onder andere de volgende items een beoordeling moeten ondergaan of deze nog houdbaar zijn na de brexit:

  • Commerciële contracten.
  • Eventuele Britse vergunningen. Deze kunnen na de brexit niet meer geldig zijn.
  • Werk- en verblijfsvergunningen zullen moeten worden beoordeeld en eventueel opnieuw worden aangevraagd of worden herzien. Ditzelfde geldt voor werk- en detacheringsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden.
  • Dient er een Nederlandse (of ander Europese) entiteit te worden opgezet?
  • Om persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven doorgeven, zullen andere passende waarborgen getroffen moeten worden.

Hoe bereidt uw organisatie zich voor?

Hoe kan uw organisatie zich in deze roerige tijden het best voorbereiden op bovengenoemde aandachtsgebieden en welke maatregelen dient u te treffen? Onze specialisten informeren u op 7 mei 2019 uitgebreid tijdens ons brexit seminar. Bekijk het volledige programma en meldt u kosteloos aan! 

Aanmelden